Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2018

JO 15 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, spannmål

5a. Standard yield for yield survey districts in 2018, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

4 888

701

4 186

229

4 338

76

0112

4 757

355

3 833

111

..

..

0321*

5 955

1 231

4 554

537

5 948

219

0322*

..

..

..

..

..

..

0421*

5 572

682

3 713

211

..

..

0431*

5 494

434

4 759

212

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

5 547

1 140

4 292

618

6 096

142

0312

5 207

195

4 408

148

..

..

0321*

5 955

1 231

4 554

537

5 948

219

0322*

..

..

..

..

..

..

1921*

5 851

805

4 743

713

..

..

1922*

4 832

271

4 120

279

..

..

2121*

4 903

165

4 585

168

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

5 768

735

4 071

193

..

..

0421*

5 572

682

3 713

211

..

..

0422*

6 064

752

4 778

418

4 975

147

0431*

5 494

434

4 759

212

..

..

0521*

5 478

224

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

5 890

83

..

..

..

..

0512

5 500

148

..

..

..

..

0513

7 724

1 223

5 858

266

7 010

438

0514

6 598

1 236

4 068

340

6 399

271

0515

6 370

1 109

3 916

234

..

..

0521*

5 478

224

..

..

..

..

0821*

4 601

335

3 916

88

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

..

..

0612

6 023

209

..

..

..

..

0621*

..

..

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

..

..

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

0711

5 567

186

5 045

177

..

..

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2018, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

7 119

1 075

4 310

229

6 129

165

0812

5 904

256

..

..

..

..

0813

6 066

183

4 622

76

..

..

0814

..

..

..

..

..

..

0821*

4 601

335

3 916

88

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

5 157

360

3 791

122

3 257

77

0912

6 237

1 057

4 597

595

5 254

169

0913

5 272

200

4 409

124

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1011

6 996

667

6 268

294

..

..

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

1111

7 009

277

4 932

112

5 330

216

1112

7 361

180

..

..

6 523

107

1121

8 459

907

6 163

177

7 030

216

1122

7 695

356

..

..

7 016

104

1123

7 023

685

5 359

290

6 728

98

1124*

6 248

70

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..

1211

8 394

976

4 365

153

7 610

244

1212

7 981

614

3 932

119

7 550

126

1213

7 154

287

..

..

6 773

176

1214

8 092

772

5 503

287

7 230

238

1215

7 235

795

4 276

137

7 649

392

1216

8 011

1 033

5 511

382

7 031

218

1221

..

..

..

..

..

..

1222

7 358

331

4 202

70

6 855

109

1321*

7 112

553

5 118

302

..

..

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

6 248

70

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..

1311

6 448

518

4 990

371

..

..

1321*

7 112

553

5 118

302

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1331*

6 623

220

4 540

165

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2018, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

6 623

220

4 540

165

..

..

1411

..

..

..

..

..

..

1412

5 249

116

3 441

74

..

..

1421

5 244

117

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

..

..

1512

6 097

467

4 206

160

..

..

1521

5 781

63

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

..

..

1612

5 704

220

4 752

114

..

..

1613

5 476

95

..

..

..

..

1614

4 961

292

4 021

93

..

..

1615

5 867

432

2 910

139

4 507

94

1616

5 724

590

3 996

274

4 697

73

1617

6 323

75

..

..

..

..

1621

6 066

463

3 135

139

5 758

185

1622

6 851

1 182

4 332

205

5 843

250

1623

6 565

852

3 706

212

5 259

173

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

5 362

303

4 379

166

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

6 007

195

4 388

160

..

..

1712

5 248

92

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

5 362

303

4 379

166

..

..

1723*

..

..

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

..

..

1811

5 816

110

4 091

102

..

..

1812

6 635

903

5 288

771

5 744

202

1813

4 637

69

..

..

..

..

1821*

5 279

482

4 383

325

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

6 064

752

4 778

418

4 975

147

0431*

5 494

434

4 759

212

..

..

1821*

5 279

482

4 383

325

..

..

1911

5 648

1 019

4 325

616

..

..

1912

4 457

138

3 006

163

..

..

1921*

5 851

805

4 743

713

..

..

1922*

4 832

271

4 120

279

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2018, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2018, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

..

..

2011

5 070

462

3 218

394

..

..

2012

..

..

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

..

..

2121*

4 903

165

4 585

168

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.