Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2019, oljeväxter

6a. Standard yield for yield survey districts in 2019, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

2 339

151

1 784

335

0112

..

..

1 787

154

0321*

2 527

349

2 089

620

0322*

..

..

..

..

0421*

3 164

220

1 489

260

0431*

..

..

1 522

142

Uppsala län

 

 

 

 

0311

..

..

1 938

562

0312

..

..

..

..

0321*

2 527

349

2 089

620

0322*

..

..

..

..

1921*

..

..

1 851

466

1922*

..

..

1 941

107

2121*

..

..

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

2 776

240

1 907

165

0421*

3 164

220

1 489

260

0422*

..

..

1 905

368

0431*

..

..

1 522

142

0521*

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

0512

..

..

..

..

0513

3 520

908

1 976

116

0514

2 950

667

1 575

216

0515

2 636

332

1 520

442

0521*

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

0612

3 582

100

..

..

0621*

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

0711

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2019, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2019, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

4 134

810

..

..

0812

3 799

155

..

..

0813

3 101

94

..

..

0814

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

0911

3 163

281

..

..

0912

3 606

743

2 299

293

0913

3 225

126

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1011

4 009

353

..

..

Skåne län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

1111

3 844

177

..

..

1112

3 994

121

..

..

1121

4 319

717

..

..

1122

3 858

296

..

..

1123

3 115

469

..

..

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1211

4 013

811

..

..

1212

3 889

491

..

..

1213

3 302

236

..

..

1214

3 717

631

..

..

1215

3 380

712

..

..

1216

3 841

837

..

..

1221

..

..

..

..

1222

3 474

269

..

..

1321*

3 186

382

..

..

Hallands län

 

 

 

 

1124*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

1311

3 328

285

1 678

127

1321*

3 186

382

..

..

1322*

..

..

..

..

1331*

..

..

2 312

103


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2019, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2019, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

..

..

2 312

103

1411

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

1512

2 895

200

..

..

1521

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

1612

3 081

195

..

..

1613

..

..

..

..

1614

3 449

160

..

..

1615

3 049

236

..

..

1616

2 721

206

1 868

142

1617

..

..

..

..

1621

2 552

210

1 639

174

1622

3 071

644

1 912

243

1623

3 336

491

1 490

161

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

1 446

104

Värmlands län

 

 

 

 

1711

..

..

1 590

143

1712

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

1 446

104

1723*

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

1811

..

..

..

..

1812

2 973

306

2 073

431

1813

..

..

..

..

1821*

..

..

1 394

240

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

..

..

1 905

368

0431*

..

..

1 522

142

1821*

..

..

1 394

240

1911

..

..

1 870

511

1912

..

..

..

..

1921*

..

..

1 851

466

1922*

..

..

1 941

107


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

6a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2019, oljeväxter

6a cont. Standard yield for yield survey districts in 2019, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

2011

..

..

..

..

2012

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

2121*

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.