Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2019, potatis

8. Standard yield for yield survey districts in 2019, potatoes

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Stockholms län

 

 

 

 

0111

..

..

..

..

0112

..

..

..

..

0321*

..

..

..

..

0322*

..

..

..

..

0421*

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

0311

..

..

..

..

0312

..

..

..

..

0321*

..

..

..

..

0322*

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

20 838

62

..

..

2121*

21 110

206

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

0411

..

..

..

..

0421*

..

..

..

..

0422*

..

..

 

 

0431*

..

..

..

..

0521*

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

0511

..

..

..

..

0512

..

..

..

..

0513

41 303

666

..

..

0514

..

..

..

..

0515

..

..

..

..

0521*

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

0612

..

..

..

..

0621*

31 440

118

..

..

0622*

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

1611*

26 617

89

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

0621*

31 440

118

..

..

0622*

..

..

..

..

0711

..

..

..

..

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2019, potatis

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2019, potatoes

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Kalmar län

 

 

 

 

0811

43 718

176

46 064

350

0812

..

..

..

..

0813

..

..

..

..

0814

..

..

..

..

0821*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

0911

..

..

..

..

0912

29 796

222

..

..

0913

36 000

225

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

1011

28 065

91

41 131

560

Skåne län

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

1111

37 658

569

45 017

647

1112

40 917

126

43 648

325

1121

38 882

411

45 494

187

1122

..

..

..

..

1123

38 485

197

..

..

1124*

33 114

88

..

..

1131*

..

..

..

..

1211

40 458

224

..

..

1212

47 809

123

..

..

1213

..

..

..

..

1214

43 703

111

..

..

1215

40 476

444

36 398

84

1216

..

..

..

..

1221

..

..

..

..

1222

35 872

539

..

..

1321*

41 988

735

..

..

Hallands län

 

 

 

 

1124*

33 114

88

..

..

1131*

..

..

..

..

1311

35 515

261

..

..

1321*

41 988

735

..

..

1322*

..

..

..

..

1331*

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2019, potatis

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2019, potatoes

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Västra Götalands län

 

 

 

 

1331*

..

..

..

..

1411

..

..

..

..

1412

..

..

..

..

1421

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

1512

..

..

..

..

1521

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

1611*

26 617

89

..

..

1612

36 830

196

..

..

1613

..

..

..

..

1614

..

..

..

..

1615

38 540

221

..

..

1616

..

..

..

..

1617

..

..

..

..

1621

34 749

229

..

..

1622

37 116

157

..

..

1623

35 037

214

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

1711

27 848

165

..

..

1712

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

1722*

..

..

..

..

1723*

..

..

..

..

1724*

10 701

112

..

..

Örebro län

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

1811

..

..

..

..

1812

33 624

327

..

..

1813

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

0422*

..

..

..

..

0431*

..

..

..

..

1821*

..

..

..

..

1911

..

..

..

..

1912

..

..

..

..

1921*

..

..

..

..

1922*

20 838

62

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

8 forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2019, potatis

8 cont. Standard yield for yield survey districts in 2019, potatoes

 

Område

Matpotatis 1)

Potatis för stärkelse

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 2)

Dalarnas län

 

 

 

 

1724*

10 701

112

..

..

2011

31 996

342

..

..

2012

35 097

304

..

..

2019

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

2111

21 165

119

..

..

2121*

21 110

206

..

..

2122*

..

..

..

..

2221*

28 532

140

..

..

2331*

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

2221*

28 532

140

..

..

2331*

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

2311

18 392

143

..

..

2312

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

2411

24 832

201

..

..

2412

..

..

..

..

2413

19 878

183

..

..

2414

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

2511

15 936

312

..

..

2512

22 144

135

..

..

2519

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..


* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Avser endast den konsumtionsdugliga delen.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.