Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2019, råg och höstkorn

11b. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2019, rye and winter barley

 

Område

Råg

Höstkorn

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

4 779

107

169

..

..

..

Södermanlands

5 057

122

93

..

..

..

Östergötlands

6 517

102

362

6 007

100

243

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

5 011

107

134

5 423

100

518

Gotlands

4 933

115

126

5 033

100

562

Blekinge

..

..

..

5 019

100

91

Skåne

6 773

101

1 244

6 285

100

658

Hallands

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

5 641

111

432

5 281

101

296

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 989

102

754

6 330

101

524

Götalands mellanbygder

6 293

103

740

5 433

100

1 305

Götalands n slättbygder

6 038

107

739

5 726

101

459

Svealands slättbygder

4 906

112

473

4 661

100

193

Götalands skogsbygder

5 714

109

127

5 100

99

149

M Sveriges skogsbygder

4 392

106

90

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

6 195

105

2 962

5 695

100

2 726

2018

6 357

105

3 047

5 825

100

2 675

2017

6 236

105

3 013

5 681

100

2 420

2016

6 098

105

3 114

5 546

100

2 109

2015

5 945

105

3 224

5 494

100

1 893

2014

5 855

105

3 339

5 389

100

1 715


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.