Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2019, spannmål

1b. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2019, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

3 999

1 233

3 447

926

Uppsala

..

..

4 384

3 052

3 661

1 623

Södermanlands

..

..

4 494

2 001

3 675

1 770

Östergötlands

6 661

306

5 227

2 856

3 986

1 956

Jönköpings

..

..

3 843

948

3 816

885

Kronobergs

..

..

4 033

607

4 231

661

Kalmar

5 891

811

4 224

1 940

3 490

826

Gotlands

5 439

874

4 346

1 908

3 203

605

Blekinge

5 200

137

4 790

871

4 189

359

Skåne

6 376

1 094

5 964

7 834

4 789

2 300

Hallands

..

..

5 194

2 097

4 579

1 549

Västra Götalands

5 632

428

4 988

4 697

4 485

6 546

Värmlands

..

..

3 779

1 331

3 395

1 551

Örebro

..

..

4 709

1 896

4 485

1 953

Västmanlands

..

..

4 579

2 095

4 074

2 091

Dalarnas

..

..

3 588

1 004

3 682

841

Gävleborgs

..

..

3 186

1 147

3 292

737

Västernorrlands

..

..

2 567

620

2 406

107

Jämtlands

..

..

2 925

666

3 029

73

Västerbottens

..

..

2 863

922

1 808

247

Norrbottens

..

..

2 365

669

2 736

175

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 202

853

6 043

6 972

5 043

2 663

Götalands mellanbygder

5 791

2 062

4 884

6 108

3 828

1 798

Götalands n slättbygder

5 957

683

5 212

6 027

4 644

6 644

Svealands slättbygder

5 812

232

4 427

10 785

3 972

9 029

Götalands skogsbygder

5 708

253

4 215

4 402

3 711

4 198

M Sveriges skogsbygder

..

..

3 614

2 360

3 496

2 354

Nedre Norrland

..

..

3 090

2 243

2 848

765

Övre Norrland

..

..

2 644

1 679

2 274

456

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

5 962

4 118

4 821

40 576

4 158

27 987

2018

5 985

3 884

4 865

40 443

4 226

28 745

2017

5 849

3 547

4 726

40 666

4 128

29 472

2016

5 773

3 302

4 621

40 737

4 032

29 956

2015

5 658

3 190

4 503

40 979

3 988

30 651

2014

5 518

3 097

4 400

41 475

3 933

31 343


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.