Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2019, höstraps och vårraps

11e. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2019, winter rape and spring rape

 

Område

Höstraps

Vårraps

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 555

101

241

1 843

100

338

Uppsala

2 698

102

378

2 026

100

772

Södermanlands

2 872

101

409

1 829

100

488

Östergötlands

3 131

102

1 014

1 760

100

469

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

3 594

101

649

..

..

..

Gotlands

3 130

102

735

2 029

101

229

Blekinge

3 662

101

213

..

..

..

Skåne

3 561

101

3 328

1 808

100

148

Hallands

3 143

101

393

..

..

..

Västra Götalands

3 080

105

1 106

1 856

101

536

Värmlands

..

..

..

1 636

101

151

Örebro

2 943

102

247

2 031

100

341

Västmanlands

..

..

..

1 916

100

453

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 588

100

2 794

1 912

100

218

Götalands mellanbygder

3 416

101

2 234

2 054

101

322

Götalands n slättbygder

3 093

104

1 939

1 836

100

933

Svealands slättbygder

2 731

102

1 547

1 917

100

2 583

Götalands skogsbygder

3 154

103

488

1 700

103

293

M Sveriges skogsbygder

2 929

105

146

2 017

101

154

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

3 400

102

8 747

1 899

100

4 742

2018

3 439

101

8 574

1 958

101

4 630

2017

3 387

101

8 063

1 952

101

5 170

2016

3 407

101

7 975

1 911

101

5 106

2015

3 345

101

7 786

1 892

101

5 873

2014

3 311

101

7 433

1 919

101

6 281


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.