Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11g. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2019, oljelin och ärter

11g. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2019, oil flax and peas

 

Område

Oljelin

Ärter

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

2 785

104

215

Uppsala

1 595

100

120

3 051

105

641

Södermanlands

1 591

100

196

2 825

106

288

Östergötlands

1 842

100

690

3 586

103

606

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

3 598

102

248

Gotlands

..

..

..

3 710

102

386

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

..

..

..

3 655

103

255

Hallands

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

1 559

103

261

3 121

107

417

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

1 440

100

99

3 143

101

283

Västmanlands

..

..

..

2 744

106

332

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

..

..

..

3 647

102

233

Götalands mellanbygder

..

..

..

3 674

102

692

Götalands n slättbygder

1 797

100

883

3 415

104

867

Svealands slättbygder

1 528

100

556

2 920

105

1 895

Götalands skogsbygder

..

..

..

3 054

109

138

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

2 568

105

149

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

1 698

101

1 601

3 210

105

3 776

2018

1 730

101

1 305

3 271

105

3 522

2017

1 724

101

1 291

3 214

106

3 188

2016

1 654

102

1 360

3 081

106

2 957

2015

1 614

102

1 407

3 000

106

3 373

2014

1 652

102

1 364

3 017

107

3 296


Anm. Vattenhalt: Oljelin 9,0 % och ärter 15,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.