Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11h. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2019 majs och åkerbönor

11h. Non-organic yield per hectare, kg/ha. Trimmed ten-year mean for counties, production areas and Sweden in 2019, grain maize and field beans

 

Område

Majs

Åkerbönor

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

Tioårsmedelvärde

Antal företag 2)

kg/ha

konv/ord 1)

kg/ha

konv/ord 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

3 488

105

334

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

..

..

..

..

..

..

Gotlands

..

..

..

..

..

..

Blekinge

..

..

..

..

..

..

Skåne

6 563

101

195

4 040

114

163

Hallands

..

..

..

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

3 704

111

614

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

6 713

101

181

3 839

104

273

Götalands mellanbygder

..

..

..

..

..

..

Götalands n slättbygder

..

..

..

3 660

109

836

Svealands slättbygder

..

..

..

3 204

112

335

Götalands skogsbygder

..

..

..

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

6 657

101

278

3 578

110

1 732

2018

6 763

101

267

3 578

110

1 732

2017

6 560

101

270

3 447

112

1 381

2016 3)

6 725

101

185

3 293

95

 

1 043

2015 3)

6 695

101

181

3 190

101

974

2014 3)

6 521

101

170

3 480

110

743


Anm. Vattenhalt: Majs 14,0 % och åkerbönor 15,0 %.

1) Hektarskörden från de ordinarie skördeundersökningarna = 100. Där ingår både ekologisk och konventionell odling i underlaget.

2) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de år som medelvärdet baseras på.

3) Åren 2014–2016 för majs och år 2014 för åkerbönor har resultaten beräknats som femårsmedelvärden.