Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2019, oljeväxter

2a. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2019, oilseed crops

 

Område

Höstraps

Vårraps

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 306

386

1 819

659

Uppsala

2 427

577

1 966

1 390

Södermanlands

3 072

718

1 808

913

Östergötlands

3 274

2 135

1 675

923

Jönköpings

3 248

135

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

4 072

1 117

1 760

120

Gotlands

3 435

1 173

2 165

478

Blekinge

4 009

360

..

..

Skåne

3 791

5 917

1 789

466

Hallands

3 189

750

1 803

347

Västra Götalands

3 078

2 550

1 781

1 465

Värmlands

..

..

1 555

298

Örebro

2 965

418

1 899

753

Västmanlands

..

..

1 882

989

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 825

5 006

1 868

539

Götalands mellanbygder

3 629

3 896

2 058

709

Götalands n slättbygder

3 174

4 238

1 761

1 956

Svealands slättbygder

2 832

2 468

1 853

4 883

Götalands skogsbygder

3 352

1 025

1 526

678

M Sveriges skogsbygder

3 081

296

2 034

329

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2019

3 537

16 931

1 825

9 110

2018

3 598

15 940

1 851

9 596

2017

3 594

15 061

1 833

10 037

2016

3 642

14 203

1 834

10 214

2015

3 608

13 396

1 849

10 385

2014

3 578

12 640

1 890

10 602


Anm. Vattenhalt: Oljeväxter 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.