Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2019, ärter och oljelin

3. Standard yield for counties, production areas and Sweden in 2019, peas and oil flax

 

Område

Ärter

Oljelin

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Län

 

 

 

 

Stockholms

2 652

413

1 890

109

Uppsala

2 963

1 273

1 636

232

Södermanlands

2 685

687

1 937

298

Östergötlands

3 565

1 369

1 915

1 152

Jönköpings

..

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

3 870

491

..

..

Gotlands

3 960

730

..

..

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

3 259

584

..

..

Hallands

2 980

166

..

..

Västra Götalands

3 060

1 054

1 765

396

Värmlands

2 263

247

..

..

Örebro

3 250

543

1 795

145

Västmanlands

2 703

726

1 857

114

Dalarnas

2 346

195

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

3 560

512

1 522

88

Götalands mellanbygder

3 802

1 405

..

..

Götalands n slättbygder

3 419

2 082

1 906

1 433

Svealands slättbygder

2 862

3 782

1 675

932

Götalands skogsbygder

3 069

390

..

..

M Sveriges skogsbygder

2 368

512

1 729

106

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2019

3 134

8 722

1 823

2 710

2018

3 153

8 822

1 917

2 714

2017

3 042

9 010

1 945

2 682

2016

2 947

9 133

1 896

2 469

2015

2 838

9 094

1 941

2 673

2014

2 778

9 421

1 922

3 065


Anm. Vattenhalt: Ärter 15,0 % och oljelin 9,0 %.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.