Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2019, spannmål

5a. Standard yield for yield survey districts in 2019, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

4 865

697

4 126

221

..

..

0112

4 775

344

3 621

115

..

..

0321*

5 908

1 231

4 329

527

5 889

208

0322*

..

..

..

..

..

..

0421*

5 613

664

3 666

221

..

..

0431*

5 482

420

4 529

219

..

..

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

5 413

1 139

4 106

634

6 022

135

0312

5 153

193

4 263

161

..

..

0321*

5 908

1 231

4 329

527

5 889

208

0322*

..

..

..

..

..

..

1921*

5 741

818

4 800

666

..

..

1922*

4 861

248

3 919

283

..

..

2121*

4 941

151

4 420

180

..

..

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

5 850

732

4 015

196

..

..

0421*

5 613

664

3 666

221

..

..

0422*

6 032

761

4 582

413

4 979

132

0431*

5 482

420

4 529

219

..

..

0521*

5 704

224

..

..

..

..

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

6 097

83

..

..

..

..

0512

5 526

142

..

..

..

..

0513

7 867

1 226

5 872

258

7 150

416

0514

6 705

1 221

4 113

344

6 487

259

0515

6 369

1 094

3 997

255

..

..

0521*

5 704

224

..

..

..

..

0821*

4 658

314

3 913

88

..

..

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

..

..

..

..

0612

6 128

205

..

..

..

..

0621*

..

..

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

..

..

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

..

..

..

..

..

..

0622*

..

..

..

..

..

..

0711

5 668

191

5 004

189

..

..

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2019, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2019, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

7 212

1 093

4 287

227

6 177

168

0812

6 001

259

..

..

..

..

0813

6 122

184

4 613

76

..

..

0814

..

..

..

..

..

..

0821*

4 658

314

3 913

88

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

5 208

362

3 671

135

3 382

71

0912

6 227

1 056

4 392

616

5 231

159

0913

4 779

192

4 462

124

..

..

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

0831*

..

..

..

..

..

..

1011

6 990

663

6 167

307

..

..

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

..

..

..

..

1111

7 168

277

5 021

106

5 335

211

1112

7 421

178

..

..

6 595

106

1121

8 490

911

6 045

173

6 999

217

1122

7 636

369

..

..

6 808

106

1123

6 800

675

5 405

268

6 500

101

1124*

6 288

70

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..

1211

8 278

968

4 203

150

7 441

240

1212

7 898

608

3 983

115

7 282

125

1213

7 081

284

..

..

6 596

175

1214

7 945

776

5 331

288

7 014

234

1215

7 195

789

3 842

129

7 586

392

1216

7 801

1 014

5 357

385

6 775

211

1221

..

..

..

..

..

..

1222

7 195

333

4 101

70

6 820

110

1321*

6 890

550

5 015

314

..

..

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

6 288

70

..

..

..

..

1131*

..

..

..

..

..

..

1311

6 441

512

4 768

395

..

..

1321*

6 890

550

5 015

314

..

..

1322*

..

..

..

..

..

..

1331*

6 624

210

4 608

173

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2019, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2019, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

6 624

210

4 608

173

..

..

1411

..

..

..

..

..

..

1412

5 336

100

3 379

84

..

..

1421

5 241

113

..

..

..

..

1511

..

..

..

..

..

..

1512

6 285

460

4 189

181

..

..

1521

5 777

69

..

..

..

..

1522

..

..

..

..

..

..

1611*

..

..

..

..

..

..

1612

5 716

219

4 623

122

..

..

1613

5 460

95

..

..

..

..

1614

5 209

293

4 092

93

..

..

1615

6 008

433

3 196

141

4 612

96

1616

5 897

581

4 348

273

4 471

77

1617

6 360

78

..

..

..

..

1621

6 124

458

3 285

148

5 785

182

1622

7 015

1 175

4 600

206

5 880

244

1623

6 852

851

3 726

212

5 611

170

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

5 442

296

4 146

184

..

..

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

5 812

199

4 313

153

..

..

1712

5 080

95

..

..

..

..

1713

..

..

..

..

..

..

1721*

..

..

..

..

..

..

1722*

5 442

296

4 146

184

..

..

1723*

..

..

..

..

..

..

1724*

..

..

..

..

..

..

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

..

..

..

..

1811

5 726

107

3 973

101

..

..

1812

6 651

907

5 175

749

5 600

181

1813

4 180

64

..

..

..

..

1821*

5 258

482

4 362

304

..

..

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

6 032

761

4 582

413

4 979

132

0431*

5 482

420

4 529

219

..

..

1821*

5 258

482

4 362

304

..

..

1911

5 576

1 029

4 198

617

..

..

1912

4 533

123

2 960

165

..

..

1921*

5 741

818

4 800

666

..

..

1922*

4 861

248

3 919

283

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

5a forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2019, spannmål

5a cont. Standard yield for yield survey districts in 2019, cereals

 

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

..

..

..

..

..

..

2011

5 086

439

3 188

409

..

..

2012

..

..

..

..

..

..

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

..

..

..

..

..

..

2121*

4 941

151

4 420

180

..

..

2122*

..

..

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

..

..

..

..

2212

..

..

..

..

..

..

2221*

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

..

..

..

..

..

..

2312

..

..

..

..

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

..

..

..

..

..

..

2412

..

..

..

..

..

..

2413

..

..

..

..

..

..

2414

..

..

..

..

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

..

..

..

..

..

..

2512

..

..

..

..

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.