Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2019

JO 15 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2019, spannmål

5b. Standard yield for yield survey districts in 2019, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Stockholms län

 

 

 

 

 

 

0111

..

..

3 874

535

3 276

420

0112

..

..

3 688

404

3 144

294

0321*

..

..

4 884

1 109

3 549

497

0322*

..

..

2 715

143

2 567

92

0421*

..

..

4 531

547

3 692

487

0431*

..

..

3 823

335

3 454

388

Uppsala län

 

 

 

 

 

 

0311

..

..

4 389

1 115

4 033

526

0312

..

..

3 775

297

2 904

139

0321*

..

..

4 884

1 109

3 549

497

0322*

..

..

2 715

143

2 567

92

1921*

..

..

4 618

1 029

4 387

973

1922*

..

..

3 968

369

3 588

310

2121*

..

..

3 329

443

3 411

349

Södermanlands län

 

 

 

 

 

 

0411

..

..

4 378

695

3 756

464

0421*

..

..

4 531

547

3 692

487

0422*

..

..

4 822

562

4 054

525

0431*

..

..

3 823

335

3 454

388

0521*

..

..

3 936

200

3 560

230

Östergötlands län

 

 

 

 

 

 

0511

..

..

3 879

105

..

..

0512

..

..

3 646

117

..

..

0513

7 111

155

6 339

973

6 132

256

0514

..

..

5 024

771

4 265

501

0515

..

..

4 670

621

4 015

707

0521*

..

..

3 936

200

3 560

230

0821*

..

..

3 400

262

3 188

291

Jönköpings län

 

 

 

 

 

 

0611

..

..

3 355

120

3 355

88

0612

..

..

4 262

309

4 075

305

0621*

..

..

4 360

262

4 144

255

0622*

..

..

3 374

242

3 645

209

1322*

..

..

3 810

106

3 255

109

1611*

..

..

4 014

118

3 550

122

Kronobergs län

 

 

 

 

 

 

0621*

..

..

4 360

262

4 144

255

0622*

..

..

3 374

242

3 645

209

0711

..

..

4 146

385

4 348

465

0731*

..

..

3 907

83

..

..

0831*

..

..

3 647

124

..

..

1131*

..

..

3 838

96

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2019, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2019, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Kalmar län

 

 

 

 

 

 

0811

6 329

471

4 752

940

4 144

279

0812

5 479

256

4 187

386

..

..

0813

..

..

4 348

208

4 014

167

0814

..

..

4 031

115

2 534

61

0821*

..

..

3 400

262

3 188

291

0831*

..

..

3 647

124

..

..

Gotlands län

 

 

 

 

 

 

0911

5 249

287

3 972

468

3 461

174

0912

5 759

452

4 409

1 176

3 394

319

0913

4 461

128

3 851

362

3 157

112

Blekinge län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

3 907

83

..

..

0831*

..

..

3 647

124

..

..

1011

5 220

132

4 810

815

4 500

314

Skåne län

 

 

 

 

 

 

0731*

..

..

3 907

83

..

..

1111

6 121

83

5 536

361

..

..

1112

..

..

5 133

257

4 118

126

1121

6 893

224

6 535

895

5 176

146

1122

7 087

110

5 519

452

..

..

1123

5 647

152

5 740

602

5 385

357

1124*

..

..

4 281

174

4 207

68

1131*

..

..

3 838

96

..

..

1211

6 828

60

6 737

954

5 306

128

1212

6 143

107

6 138

615

5 064

81

1213

..

..

5 242

301

..

..

1214

..

..

6 621

721

4 599

110

1215

..

..

5 271

916

4 621

366

1216

..

..

6 272

935

5 367

382

1221

..

..

4 543

153

..

..

1222

..

..

6 072

339

5 080

126

1321*

..

..

5 308

868

4 976

512

Hallands län

 

 

 

 

 

 

1124*

..

..

4 281

174

4 207

68

1131*

..

..

3 838

96

..

..

1311

..

..

5 211

853

4 774

646

1321*

..

..

5 308

868

4 976

512

1322*

..

..

3 810

106

3 255

109

1331*

..

..

4 672

301

3 888

342


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2019, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2019, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Västra Götalands län

 

 

 

 

 

 

1331*

..

..

4 672

301

3 888

342

1411

..

..

..

..

3 157

157

1412

..

..

3 871

134

3 605

223

1421

..

..

4 197

101

4 048

190

1511

..

..

4 077

124

3 191

87

1512

..

..

5 282

457

4 740

658

1521

..

..

4 688

99

3 544

155

1522

..

..

3 910

150

3 593

184

1611*

..

..

4 014

118

3 550

122

1612

..

..

4 973

417

4 235

398

1613

..

..

4 600

182

3 493

179

1614

..

..

4 592

227

3 871

361

1615

..

..

5 279

351

4 647

443

1616

..

..

4 606

393

4 050

571

1617

..

..

4 289

102

3 608

143

1621

..

..

4 493

522

4 325

721

1622

..

..

5 674

697

5 499

1 109

1623

..

..

5 476

537

5 044

770

1721*

..

..

..

..

1 944

76

1722*

..

..

4 298

403

3 625

471

Värmlands län

 

 

 

 

 

 

1711

..

..

3 989

380

3 767

426

1712

..

..

3 157

225

3 464

282

1713

..

..

3 512

145

2 407

115

1721*

..

..

..

..

1 944

76

1722*

..

..

4 298

403

3 625

471

1723*

..

..

2 481

96

2 211

103

1724*

..

..

2 773

81

2 897

84

Örebro län

 

 

 

 

 

 

1723*

..

..

2 481

96

2 211

103

1811

..

..

4 450

185

3 818

216

1812

..

..

5 154

1 052

4 879

984

1813

..

..

3 026

133

3 888

146

1821*

..

..

4 101

544

4 425

588

Västmanlands län

 

 

 

 

 

 

0422*

..

..

4 822

562

4 054

525

0431*

..

..

3 823

335

3 454

388

1821*

..

..

4 101

544

4 425

588

1911

..

..

4 606

975

4 133

917

1912

..

..

3 410

177

3 380

272

1921*

..

..

4 618

1 029

4 387

973

1922*

..

..

3 968

369

3 588

310


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.

 

 

 

 

 

 

5b forts. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2019, spannmål

5b cont. Standard yield for yield survey districts in 2019, cereals

 

Område

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Normskörd, kg/ha

Antal företag 1)

Dalarnas län

 

 

 

 

 

 

1724*

..

..

2 773

81

2 897

84

2011

..

..

3 645

801

3 685

711

2012

..

..

3 386

162

3 388

76

2019

..

..

..

..

..

..

2122*

..

..

2 076

156

2 795

109

Gävleborgs län

 

 

 

 

 

 

2111

..

..

3 138

443

2 772

193

2121*

..

..

3 329

443

3 411

349

2122*

..

..

2 076

156

2 795

109

2221*

..

..

3 088

355

2 312

89

2331*

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands län

 

 

 

 

 

 

2211

..

..

2 247

97

..

..

2212

..

..

2 225

288

..

..

2221*

..

..

3 088

355

2 312

89

2331*

..

..

..

..

..

..

Jämtlands län

 

 

 

 

 

 

2311

..

..

2 946

518

..

..

2312

..

..

2 712

87

..

..

2319

..

..

..

..

..

..

2331*

..

..

..

..

..

..

Västerbottens län

 

 

 

 

 

 

2411

..

..

2 597

246

..

..

2412

..

..

2 873

179

..

..

2413

..

..

3 017

309

2 766

83

2414

..

..

2 608

142

..

..

2415

..

..

..

..

..

..

2419

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..

Norrbottens län

 

 

 

 

 

 

2511

..

..

2 405

558

2 745

167

2512

..

..

2 021

114

..

..

2519

..

..

..

..

..

..

2521*

..

..

..

..

..

..


Anm. Vattenhalt: Spannmål 14,0 %.

* Skördeområdet delat av länsgräns.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningsunderlaget för de 15 år som normskörden baseras på.