Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Normskördar för skördeområden, län och riket 2020

JO 15 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2020, spannmål

1b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2020, spannmål

1c. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2020, spannmål

2a. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2020, oljeväxter

2b. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2020, oljeväxter

3. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2020, ärter och oljelin

4. Normskörd i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2020, potatis och sockerbetor

5a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, spannmål

5b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, spannmål

5c. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, spannmål

6a. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, oljeväxter

6b. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, oljeväxter

7. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, ärter och oljelin

8. Normskörd i kg/ha för skördeområden 2020, potatis

9. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2020, majs och åkerbönor

10. Trimmat tioårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2020, slåttervall första skörd, återväxt och totalt

11. Femårsmedelvärde i kg/ha för län, produktionsområden och riket 2020, vårrågvete

12a. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020, höstvete och vårvete

12b. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020, råg och höstkorn

12c. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020, vårkorn och havre

12d. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020, rågvete och blandsäd

12e. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020, höstraps och vårraps

12f. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020, höstrybs och vårrybs

12g. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020, oljelin och ärter

12h. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020 majs och åkerbönor

12i. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020 matpotatis

12j. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020, slåttervall första skörd och återväxt

12k. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Trimmat tioårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020, slåttervall totalt

12l. Konventionell hektarskörd i kg/ha. Femårsmedelvärde för län, produktionsområden och riket 2020 vårrågvete

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure