Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Slåttervall. Återväxt och total inbärgad vallskörd 2003

Hektarskörd och totalskörd

18. Temporary grasses. Regrowth and total production in 2003

Yield per hectare and total production

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel, procent

Total in­bärgad återväxt­skörd, ton 1, 2)

Medelfel, procent

 

Inbärgad vallskörd, kg/ha 1)

Total inbärgad vallskörd, ton 1)

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

 

..

..

Uppsala

1 150

18,9

30 800

20,6

 

4 520

121 300

Södermanlands

1 670

15,2

47 600

18,1

 

4 790

136 600

Östergötlands

1 950

10,5

87 400

12,3

 

5 210

233 500

Jönköpings

1 880

11,3

99 600

13,2

 

5 020

265 800

Kronobergs

1 690

18,7

45 800

20,7

 

5 150

139 600

Kalmar

2 240

10,2

131 100

12,1

 

6 160

361 100

Gotlands

1 950

12,5

59 500

14,4

 

5 170

157 500

Blekinge

..

..

..

..

 

..

..

Skåne

1 920

9,0

127 600

10,1

 

5 380

358 000

Hallands

2 760

9,4

79 500

10,7

 

6 210

179 200

Västra Götalands

2 070

8,9

244 800

9,7

 

5 800

686 200

Värmlands

1 260

15,8

54 800

16,5

 

4 490

194 900

Örebro

1 920

30,2

39 300

30,9

 

4 980

101 700

Västmanlands

1 230

18,7

21 600

20,3

 

4 010

70 200

Dalarnas

1 540

15,2

35 200

17,0

 

4 800

109 300

Gävleborgs

1 070

15,1

33 300

17,2

 

4 700

147 000

Västernorrlands

650

31,8

17 900

32,5

 

3 830

104 600

Jämtlands

880

20,5

24 600

21,4

 

3 760

105 000

Västerbottens

1 350

10,8

50 900

12,0

 

4 020

151 300

Norrbottens

..

..

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 090

8,5

83 700

10,2

 

6 820

184 600

Götalands mellanbygder

2 240

6,9

202 600

8,0

 

5 880

531 100

Götalands norra slättbygder

2 560

10,3

178 400

11,3

 

6 170

429 400

Svealands slättbygder

1 580

10,4

192000

11,2

 

4 680

570 200

Götalands skogsbygder

1 670

5,7

391 300

6,5

 

5 020

1 176 600

Mellersta Sveriges skogsbygder

1 270

11,5

94 500

12,2

 

4 800

358 200

Nedre Norrland

880

12,2

74 000

13,0

 

4 010

336 400

Övre Norrland

1 150

11,5

72 500

12,4

 

3 650

230 300

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

1 700

3,3

1 295 600

3,6

 

5 010

3 826 400

2002

1 670

3,8

1 275 000

4,2

 

5 240

4 012 000


 

Vattenhalt 16,5 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.