Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Ärter, raps/rybs samt oljelin. Areal skördad som grönfoder 2003

Hektar och procent av definitiv grödareal från IAKS 1)

26. Peas, rape/turnip rape and oil flax. Area harvested as green fodder in 2003

Hectares and per cent of the final crop area from IACS

 

Område

Ärter

 

Raps och rybs

 

Oljelin

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

1,6

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

20

0,8

 

0

0,0

 

..

..

Östergötlands

40

0,7

 

0

0,0

 

20

1,1

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

-

-

Kalmar

0

0,3

 

0

0,0

 

..

..

Gotlands

140

13,5

 

0

0,0

 

..

..

Blekinge

..

..

 

..

..

 

-

-

Skåne

70

2,3

 

0

0,0

 

..

..

Hallands

30

3,3

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

310

9,1

 

0

0,0

 

..

..

Värmlands

60

8,0

 

0

0,0

 

-

-

Örebro

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

-

-

Västernorrlands

-

-

 

..

..

 

-

-

Jämtlands

..

..

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

20

0,7

 

0

0,0

 

..

..

Götalands mellanbygder

150

4,6

 

0

0,0

 

..

..

Götalands norra slättbygder

290

3,5

 

0

0,0

 

20

0,9

Svealands slättbygder

80

0,9

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

140

9,8

 

0

0,0

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

50

4,6

 

0

0,0

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

700

2,8

 

0

0,0

 

20

0,4

2002

860

3,1

 

50

0,1

 

110

3,3

2001

900

3,3

 

0

0,0

 

170

3,9

2000

540

2,1

 

0

0,0

 

350

3,3


Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.