Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

28. Potatis 2003. Undersökningens omfattning

Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall

28. Potatoes in 2003. The extent of the survey

Number of farms in the sample, number surveyed and non response

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

 

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

8

1

 

-

-

-

Uppsala

21

20

1

 

-

-

-

Södermanlands

6

6

0

 

-

-

-

Östergötlands

99

90

9

 

-

-

-

Jönköpings

23

19

4

 

-

-

-

Kronobergs

14

14

0

 

-

-

-

Kalmar

36

36

0

 

20

19

1

Gotlands

48

47

1

 

-

-

-

Blekinge

3

2

1

 

48

46

2

Skåne

375

351

24

 

109

107

2

Hallands

127

121

6

 

2

2

0

Västra Götalands

179

163

16

 

11

11

0

Värmlands

42

40

2

 

-

-

-

Örebro

46

43

3

 

-

-

-

Västmanlands

9

9

0

 

-

-

-

Dalarnas

44

41

3

 

-

-

-

Gävleborgs

32

30

2

 

-

-

-

Västernorrlands

23

17

6

 

-

-

-

Jämtlands

17

14

3

 

-

-

-

Västerbottens

42

39

3

 

-

-

-

Norrbottens

43

42

1

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

325

307

18

 

27

27

0

Götalands mellanbygder

230

219

11

 

140

135

5

Götalands norra slättbygder

238

216

22

 

11

11

0

Svealands slättbygder

104

97

7

 

-

-

-

Götalands skogsbygder

97

88

9

 

12

12

0

Mellersta Sveriges skogsbygder

67

63

4

 

-

-

-

Nedre Norrland

92

81

11

 

-

-

-

Övre Norrland

85

81

4

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2003

1 238

1 152

86

 

190

185

5

2002

1 304

1 209

95

 

183

177

6

2001

1 282

1 118

164

 

173

167

6

2000

1 348

1 188

160

 

174

160

14

1999

1 322

927

395

 

157

127

30

1998

1 000

957

43

 

100

98

2


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.