Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter, oljeväxter, potatis och slåttervall 2003

JO 16 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Skörd 2003

Hektarskörd, areal och totalskörd

6. Oats. Harvest in 2003

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

företag

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

91

3 580

4,8

9 260

33 100

4,8

Uppsala

149

4 420

3,9

12 630

55 800

3,9

Södermanlands

165

3 960

3,2

16 430

65 000

3,2

Östergötlands

212

4 540

2,7

16 320

74 100

2,7

Jönköpings

78

3 450

4,3

7 930

27 400

7,0

Kronobergs

59

3 860

5,7

5 270

20 300

6,6

Kalmar

78

3 690

3,4

6 150

22 700

6,7

Gotlands

40

4 550

4,8

2 280

10 300

4,9

Blekinge

40

4 670

5,1

1 610

7 500

5,2

Skåne

237

5 780

1,7

15 130

87 500

6,3

Hallands

130

4 100

3,9

12 790

52 400

4,7

Västra Götalands

464

3 880

2,7

90 510

351 300

2,7

Värmlands

116

3 350

6,5

16 590

55 500

6,6

Örebro

162

4 370

3,7

21 560

94 100

3,7

Västmanlands

182

4 000

4,6

26 130

104 400

4,6

Dalarnas

58

3 660

4,3

4 960

18 100

5,5

Gävleborgs

58

2 530

8,5

6 360

16 100

8,5

Västernorrlands

10

..

..

710

..

..

Jämtlands

9

..

..

160

..

..

Västerbottens

22

2 590

4,5

1 690

4 400

21,4

Norrbottens

12

..

..

620

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

250

5 270

2,4

17 850

94 000

2,4

Götalands mellanbygder

182

4 960

3,0

9 650

47 900

9,9

Götalands norra slättbygder

538

4 360

2,5

75 430

329 100

2,5

Svealands slättbygder

790

4 100

2,0

91 280

374 400

2,0

Götalands skogsbygder

329

3 270

3,3

49 660

162 300

3,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

193

3 200

3,7

23 870

76 400

3,7

Nedre Norrland

56

2 480

9,6

4 910

12 200

10,2

Övre Norrland

34

2 740

5,1

2 310

6 300

16,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

2 372

4 010

1,2

274 880

1 102 300

1,3

2002

2 412

4 100

1,2

287 680

1 180 700

1,3

2001

2 249

3 550

1,3

271 620

963 700

1,4

2000

2 413

3 960

1,0

290 820

1 151 100

1,0

1999

2 385

3 450

1,3

305 660

1 055 100

1,3

1998

2 246

3 650

1,2

311 470

1 136 200

1,6


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 25.