Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

JO 16 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2004

11. Winter rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2004

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

17

..

..

620

..

..

Uppsala

16

..

..

440

..

..

Södermanlands

14

..

..

640

..

..

Östergötlands

122

3 710

1,7

5 800

21 500

1,7

Jönköpings

9

..

..

130

..

..

Kronobergs

4

..

..

20

..

..

Kalmar

47

3 600

2,8

1 460

5 200

2,8

Gotlands

47

3 350

2,6

1 160

3 900

2,6

Blekinge

9

..

..

140

..

..

Skåne

318

3 420

0,8

18 540

63 500

0,8

Hallands

41

3 280

2,8

1 170

3 800

2,8

Västra Götalands

164

3 320

2,1

7 080

23 500

2,1

Värmlands

-

-

-

30

..

..

Örebro

6

..

..

220

..

..

Västmanlands

1

..

..

50

..

..

Dalarnas

2

..

..

10

..

..

Gävleborgs

-

-

-

0

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

268

3 500

0,9

15 230

53 300

0,9

Götalands mellanbygder

175

3 280

1,2

6 750

22 200

1,2

Götalands norra slättbygder

261

3 490

1,5

12 180

42 600

1,5

Svealands slättbygder

56

3 250

3,2

1 980

6 400

3,2

Götalands skogsbygder

45

3 240

3,4

1 100

3 600

3,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

12

..

..

260

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2004

817

3 430

0,7

37 490

128 600

0,7

2003

562

2 860

0,8

23 350

66 700

0,8

2002

751

2 910

0,8

31 220

90 900

0,8

2001

542

3 100

0,8

19 900

61 700

0,8

2000

534

3 250

2,2

24 870

80 900

2,2

1999

446

2 860

1,4

19 630

56 200

1,4


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 29.