Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Höstraps, vårraps och höstrybs. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2007

25. Winter rape, spring rape and winter turnip rape. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2007

 

Område

Höstraps

 

Vårraps

 

Höstrybs

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

50

3,6

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

10

0,6

 

20

0,3

 

..

..

Södermanlands

40

3,6

 

20

0,5

 

..

..

Östergötlands

0

0,0

 

10

0,3

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

-

-

Kalmar

20

0,7

 

..

..

 

-

-

Gotlands

0

0,0

 

40

4,6

 

-

-

Blekinge

..

..

 

..

..

 

-

-

Skåne

170

0,8

 

80

3,4

 

..

..

Hallands

10

0,8

 

40

5,6

 

-

-

Västra Götalands

50

0,5

 

110

1,9

 

..

..

Värmlands

..

..

 

30

5,7

 

..

..

Örebro

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

30

0,8

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

120

0,7

 

20

1,5

 

-

-

Götalands mellanbygder

60

0,6

 

130

7,6

 

..

..

Götalands norra slättbygder

40

0,3

 

120

1,5

 

..

..

Svealands slättbygder

90

2,0

 

50

0,3

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

40

1,5

 

40

1,8

 

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

 

50

4,3

 

..

..

Nedre Norrland

-

-

 

-

-

 

-

-

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

340

0,7

 

390

1,2

 

10

0,8

2006

220

0,5

 

310

0,9

 

40

3,7

2005

160

0,5

 

700

1,8

 

50

3,2

2004

300

0,8

 

240

0,7

 

40

3,3

2003

60

0,3

 

250

0,9

 

..

..

2002

200

0,6

 

190

0,9

 

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).