Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Vårrybs, raps/rybs samt oljelin. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2007

26. Spring turnip rape, rape/turnip rape and oil flax. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2007

 

Område

Vårrybs

 

Raps och rybs 1)

 

Oljelin

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

50

1,3

 

..

..

Uppsala

..

..

 

30

0,3

 

..

..

Södermanlands

..

..

 

60

1,0

 

..

..

Östergötlands

..

..

 

10

0,1

 

0

0,0

Jönköpings

-

-

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

..

..

 

-

-

Kalmar

-

-

 

30

1,1

 

..

..

Gotlands

..

..

 

40

1,1

 

..

..

Blekinge

-

-

 

0

0,0

 

-

-

Skåne

..

..

 

250

1,1

 

..

..

Hallands

..

..

 

50

2,1

 

..

..

Västra Götalands

..

..

 

230

1,5

 

..

..

Värmlands

..

..

 

30

2,5

 

-

-

Örebro

..

..

 

0

0,0

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

30

0,7

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

20

3,2

 

-

-

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

-

-

 

-

-

 

-

-

Jämtlands

..

..

 

-

-

 

-

-

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

-

-

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

140

0,7

 

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

 

190

1,6

 

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

 

210

0,9

 

150

5,9

Svealands slättbygder

0

0,0

 

140

0,5

 

100

8,3

Götalands skogsbygder

..

..

 

70

1,6

 

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

40

5,2

 

90

3,2

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

90

2,8

 

830

0,9

 

300

7,0

2006

250

4,0

 

820

0,9

 

390

4,5

2005

130

1,8

 

1 030

1,3

 

300

3,0

2004

280

3,3

 

860

1,0

 

420

7,3

2003

180

2,4

 

540

0,9

 

290

7,8

2002

630

5,0

 

1 110

1,6

 

110

3,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs.