Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Potatis. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2007

27. Potatoes. Area not harvested. Hectares and per cent of the cultivated area in 2007

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

-

-

Uppsala

..

..

 

..

..

Södermanlands

..

..

 

-

-

Östergötlands

130

7,2

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

10

1,1

 

0

0,0

Gotlands

0

0,3

 

-

-

Blekinge

..

..

 

510

21,3

Skåne

270

4,2

 

360

7,7

Hallands

270

11,2

 

..

..

Västra Götalands

160

5,1

 

..

..

Värmlands

10

1,4

 

..

..

Örebro

10

1,0

 

-

-

Västmanlands

0

3,8

 

-

-

Dalarnas

0

0,2

 

..

..

Gävleborgs

0

1,3

 

..

..

Västernorrlands

10

4,4

 

..

..

Jämtlands

10

2,7

 

-

-

Västerbottens

0

0,7

 

..

..

Norrbottens

20

3,8

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

410

7,0

 

90

11,7

Götalands mellanbygder

150

3,6

 

710

11,3

Götalands norra slättbygder

230

5,2

 

..

..

Svealands slättbygder

20

1,3

 

..

..

Götalands skogsbygder

100

7,5

 

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

20

2,3

 

..

..

Nedre Norrland

20

1,4

 

..

..

Övre Norrland

30

2,6

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 1)

 

 

 

 

 

2007

960

4,7

 

890

11,0

2006

280

1,4

 

170

2,2

2005

260

1,2

 

0

0,0

2004

540

2,3

 

60

0,7

2003

330

1,5

 

20

0,3

2002

530

2,3

 

30

0,4


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).