Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

31. Spannmål, ärter och oljeväxter. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2007

31. Cereals, peas and oilseed crops. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2007

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

142

133

6

3

Uppsala

262

248

5

9

Södermanlands

226

209

14

3

Östergötlands

366

341

19

6

Jönköpings

117

111

2

4

Kronobergs

82

80

2

0

Kalmar

197

185

9

3

Gotlands

168

163

4

1

Blekinge

83

72

7

4

Skåne

680

651

19

10

Hallands

202

187

6

9

Västra Götalands

670

626

23

21

Värmlands

160

147

8

5

Örebro

188

173

4

11

Västmanlands

217

204

8

5

Dalarnas

95

91

2

2

Gävleborgs

121

118

3

0

Västernorrlands

90

90

0

0

Jämtlands

107

106

0

1

Västerbottens

112

110

2

0

Norrbottens

92

89

1

2

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

587

549

20

18

Götalands mellanbygder

534

507

19

8

Götalands norra slättbygder

799

744

34

21

Svealands slättbygder

1 087

1 016

39

32

Götalands skogsbygder

588

562

16

10

Mell Sveriges skogsbygder

269

251

12

6

Nedre Norrland

294

291

1

2

Övre Norrland

219

214

3

2

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2007

4 377

4 134

144

99

2006

4 360

4 175

126

59

2005

4 350

4 160

126

64

2004

4 356

4 115

127

114

2003

4 350

4 119

141

90

2002

4 350

4 234

87

29


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.