Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2007

JO 16 SM 0801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2007

5. Spring barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2007

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

74

4 120

3,3

7 780

32 000

3,3

Uppsala

187

4 670

1,8

29 650

138 400

1,8

Södermanlands

116

4 220

1,7

10 660

45 000

2,5

Östergötlands

164

5 000

2,4

14 690

73 400

2,4

Jönköpings

61

3 170

4,1

5 870

18 600

4,3

Kronobergs

36

2 480

6,4

2 220

5 500

7,8

Kalmar

130

3 480

3,3

12 030

41 800

3,7

Gotlands

139

3 590

2,2

15 430

55 300

2,5

Blekinge

55

4 240

3,8

3 660

15 500

4,3

Skåne

540

5 270

1,0

83 850

441 700

1,2

Hallands

137

4 700

1,8

19 060

89 700

2,2

Västra Götalands

273

4 330

2,4

33 300

144 200

3,6

Värmlands

75

4 040

3,3

9 240

37 300

3,3

Örebro

113

4 880

2,2

13 070

63 800

2,2

Västmanlands

131

4 680

1,7

15 380

72 000

3,8

Dalarnas

67

4 000

3,2

9 600

38 400

3,2

Gävleborgs

69

3 140

4,5

10 140

31 900

4,5

Västernorrlands

42

2 580

4,1

3 360

8 700

5,6

Jämtlands

48

2 860

2,2

1 920

5 500

2,3

Västerbottens

52

2 690

3,1

8 250

22 200

3,1

Norrbottens

40

2 720

3,7

3 410

9 300

5,3

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

477

5 500

0,9

69 690

382 900

0,9

Götalands mellanbygder

409

4 160

1,4

50 740

211 200

1,7

Götalands norra slättbygder

341

4 850

1,6

34 840

168 900

2,7

Svealands slättbygder

651

4 600

0,9

78 900

362 700

1,2

Götalands skogsbygder

281

3 550

2,7

32 050

113 700

3,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

148

3 890

2,4

19 380

75 300

2,4

Nedre Norrland

148

3 910

2,8

15 270

44 400

3,0

Övre Norrland

94

2 740

2,6

11 730

32 100

2,9

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2007

2 549

4 460

0,6

312 650

1 395 000

0,7

2006

2 638

3 600

0,7

301 270

1 083 700

0,8

2005

2 814

4 260

0,9

366 220

1 561 900

0,9

2004

2 807

4 300

0,7

386 430

1 662 400

0,8

2003

2 747

4 190

0,8

357 770

1 499 700

0,9

2002

2 950

4 290

0,8

403 290

1 730 300

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2002-2006

 

4 130

 

363 000

1 507 600

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2002-2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.