Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Rågvete. Skörd 2007. Ekologisk odling

7a. Triticale. Harvest in 2007. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

70

5,4

..

..

..

Uppsala

13

..

..

220

17,0

..

..

..

Södermanlands

19

..

..

330

11,1

..

..

..

Östergötlands

44

3 800

1,9

800

8,7

3 100

1,9

64

Jönköpings

13

..

..

300

25,9

..

..

..

Kronobergs

3

..

..

20

2,7

..

..

..

Kalmar

16

..

..

220

5,5

..

..

..

Gotlands

14

..

..

140

3,8

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

18

..

..

190

4,0

..

..

..

Hallands

8

..

..

80

1,8

..

..

..

Västra Götalands

38

3 400

3,1

1 520

11,2

5 100

3,4

63

Värmlands

13

..

..

270

11,4

..

..

..

Örebro

5

..

..

60

3,1

..

..

..

Västmanlands

2

..

..

40

5,0

..

..

..

Dalarnas

3

..

..

20

16,6

..

..

..

Gävleborgs

2

..

..

10

19,3

..

..

..

Västernorrlands

1

..

..

10

21,8

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

..

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

0

52,8

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

14

..

..

170

3,1

..

..

..

Götalands mellanbygder

32

3 290

2,7

360

3,6

1 200

2,7

75

Götalands norra slättbygder

53

3 590

2,6

1 780

9,9

6 400

2,9

63

Svealands slättbygder

57

3 560

1,2

930

9,5

3 300

1,2

60

Götalands skogsbygder

49

3 570

3,1

850

12,1

3 000

3,1

76

Mellersta Sveriges skogsb

13

..

..

200

6,5

..

..

..

Nedre Norrland

2

..

..

10

14,8

..

..

..

Övre Norrland

1

..

..

0

54,8

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

221

3 520

1,2

4 310

8,1

15 200

1,4

66

2006

208

2 980

2,2

4 240

7,7

12 600

2,9

62

2005

194

3 750

1,8

4 120

8,2

15 400

2,2

67

2004

228

3 670

1,7

4 880

9,4

17 900

1,7

69

2003

186

3 090

1,2

4 120

9,3

12 800

1,2

66


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöstöd för ekologisk produktion. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0801. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.