Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Höstvete. Skörd 2007. Konventionell odling

1b. Winter wheat. Harvest in 2007. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

96

5 700

1,3

13 010

Uppsala

167

6 400

1,0

28 460

Södermanlands

151

5 840

0,9

22 990

Östergötlands

246

6 760

0,8

43 520

Jönköpings

19

..

..

880

Kronobergs

10

..

..

300

Kalmar

100

6 140

1,7

9 570

Gotlands

85

5 000

2,7

5 340

Blekinge

33

5 860

3,4

1 930

Skåne

484

7 570

0,6

90 980

Hallands

74

6 150

2,2

7 950

Västra Götalands

324

6 160

0,8

54 690

Värmlands

36

5 180

5,0

2 800

Örebro

104

6 280

1,5

11 520

Västmanlands

131

6 050

2,5

14 200

Dalarnas

27

5 300

3,0

1 360

Gävleborgs

8

..

..

680

Västernorrlands

3

..

..

50

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

432

7 580

0,6

78 200

Götalands mellanbygder

285

6 470

1,1

30 980

Götalands norra slättbygder

491

6 460

0,6

87 470

Svealands slättbygder

666

6 060

0,7

90 040

Götalands skogsbygder

142

5 930

2,4

14 760

Mellersta Sveriges skogsb

74

5 910

2,3

8 450

Nedre Norrland

8

..

..

340

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2007

2 098

6 580

0,4

310 240

2006

2 132

5 740

0,6

304 890

2005

2 191

6 720

0,6

282 500

2004

2 232

6 280

0,5

335 540

2003

2 269

5 670

0,7

350 620


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.