Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11a. Åkerbönor. Skörd 2007. Ekologisk odling

11a. Field beans. Harvest in 2007. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

-

-

Uppsala

7

..

..

130

87,6

..

..

..

Södermanlands

5

..

..

130

88,9

..

..

..

Östergötlands

27

3 050

0,8

530

61,4

1 600

0,8

..

Jönköpings

1

..

..

20

100,0

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

-

-

-

-

Gotlands

1

..

..

10

41,7

..

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

-

-

Skåne

8

..

..

120

21,0

..

..

..

Hallands

9

..

..

110

29,6

..

..

..

Västra Götalands

53

1 750

3,9

2 410

82,3

4 200

3,9

..

Värmlands

3

..

..

70

49,8

..

..

..

Örebro

3

..

..

50

82,2

..

..

..

Västmanlands

11

..

..

80

100,0

..

..

..

Dalarnas

1

..

..

0

100,0

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

30

91,5

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

0

100,0

..

..

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

140

-

..

..

..

Götalands mellanbygder

3

..

..

50

63,2

..

..

..

Götalands norra slättbygder

70

1 930

3,7

2 550

78,7

4 900

3,7

..

Svealands slättbygder

27

2 110

1,9

410

78,3

900

1,9

..

Götalands skogsbygder

16

..

..

360

66,6

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

7

..

..

160

64,6

..

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

10

100,0

..

..

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

130

1 990

2,9

3 680

68,7

7 300

2,9

70

2006

141

1 790

4,2

4 100

67,0

7 300

4,3

72

2005

121

1 960

5,1

4 140

64,4

8 100

5,3

67

2004

116

2 420

3,1

3 870

70,3

9 400

3,1

90


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöstöd för ekologisk produktion. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0801. Areal skördad som grönfoder ingår ej.