Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2007

JO 16 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15b. Vårrybs. Skörd 2007. Konventionell odling

15b. Spring turnip rape. Harvest in 2007. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

80

Uppsala

7

..

..

330

Södermanlands

4

..

..

220

Östergötlands

6

..

..

150

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

1

..

..

..

Kalmar

-

-

-

-

Gotlands

5

..

..

120

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

-

-

-

20

Hallands

1

..

..

60

Västra Götalands

9

..

..

480

Värmlands

10

..

..

300

Örebro

8

..

..

160

Västmanlands

4

..

..

100

Dalarnas

16

..

..

370

Gävleborgs

8

..

..

170

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

10

Norrbottens

1

..

..

20

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

50

Götalands mellanbygder

5

..

..

120

Götalands norra slättbygder

11

..

..

450

Svealands slättbygder

29

1 610

6,5

970

Götalands skogsbygder

5

..

..

170

Mellersta Sveriges skogsb

25

1 220

4,6

800

Nedre Norrland

3

..

..

50

Övre Norrland

1

..

..

30

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2007

80

1 550

4,8

2 640

2006

164

1 330

3,0

5 230

2005

176

1 440

2,6

5 520

2004

195

1 790

1,6

7 160

2003

226

1 410

1,4

7 140


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.