Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Majs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

8. Grain maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2008

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent 1)

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent 1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

2

..

..

30

..

..

Jönköpings

1

..

..

0

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

4

..

..

150

..

..

Gotlands

2

..

..

120

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

11

..

..

530

..

..

Hallands

2

..

..

100

..

..

Västra Götalands

-

-

-

-

-

-

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

1

..

..

20

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

12

..

..

580

..

..

Götalands mellanbygder

7

..

..

270

..

..

Götalands norra slättbygder

1

..

..

20

..

..

Svealands slättbygder

-

-

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

1

..

..

0

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

2

..

..

20

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2008

23

6 490

5,7

950

..

..

2007

40

5 860

8,2

1 570

..

..


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 och där medelfelet är högre än 35 procent utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.