Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

12. Winter rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2008

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

23

2 570

7,7

1 030

2 600

7,7

Uppsala

40

1 830

8,0

1 660

3 000

8,0

Södermanlands

43

2 710

2,8

1 520

4 100

2,8

Östergötlands

173

3 040

1,5

9 820

29 900

1,5

Jönköpings

7

..

..

150

..

..

Kronobergs

5

..

..

60

..

..

Kalmar

67

3 290

2,2

2 820

9 300

2,2

Gotlands

85

2 830

2,0

3 380

9 600

2,0

Blekinge

21

3 130

3,9

480

1 500

3,9

Skåne

387

3 890

0,8

27 790

108 000

0,8

Hallands

46

2 890

4,5

1 610

4 700

4,5

Västra Götalands

202

2 760

1,9

10 260

28 300

1,9

Värmlands

8

..

..

220

..

..

Örebro

21

3 310

2,1

790

2 600

2,1

Västmanlands

12

..

..

240

..

..

Dalarnas

1

..

..

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

322

3 900

0,9

21 550

84 000

0,9

Götalands mellanbygder

246

3 380

1,2

13 500

45 600

1,2

Götalands norra slättbygder

345

2 900

1,3

18 990

55 100

1,3

Svealands slättbygder

147

2 520

2,7

5 450

13 800

2,7

Götalands skogsbygder

68

2 990

3,6

1 780

5 300

3,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

14

..

..

590

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2008

1 142

3 340

0,7

61 850

206 300

0,7

2007 2)

1 019

3 040

0,7

50 330

153 100

0,7

2006

942

3 190

0,6

47 630

151 700

0,6

2005

788

3 230

0,7

34 970

113 100

0,7

2004

817

3 430

0,7

37 490

128 600

0,7

2003

562

2 860

0,8

23 350

66 700

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

3 150

 

38 750

122 600

 


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 30.