Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Höstrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

14. Winter turnip rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2008

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

140

..

..

Uppsala

15

..

..

250

..

..

Södermanlands

5

..

..

130

..

..

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

-

-

Gotlands

-

-

-

30

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

2

..

..

30

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

4

..

..

60

..

..

Värmlands

2

..

..

50

..

..

Örebro

2

..

..

..

..

..

Västmanlands

4

..

..

80

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

1

..

..

40

..

..

Götalands norra slättbygder

2

..

..

40

..

..

Svealands slättbygder

32

1 650

7,3

690

1 100

7,3

Götalands skogsbygder

2

..

..

40

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2008

38

1 720

6,8

830

1 400

6,8

2007

43

1 740

5,6

1 120

1 900

5,6

2006

34

1 520

5,8

1 130

1 700

5,8

2005

54

1 880

3,9

1 460

2 700

3,9

2004

42

2 230

2,1

1 240

2 800

2,1

2003

28

1 490

5,3

820

1 200

5,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

1 770

 

1 150

2 100

 


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 30.