Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

1. Winter wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2008

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

102

5 220

1,9

14 490

75 600

1,9

Uppsala

200

6 050

1,5

32 390

196 000

1,5

Södermanlands

151

6 160

1,2

26 400

162 700

1,2

Östergötlands

284

6 670

0,9

47 280

315 400

0,9

Jönköpings

16

..

..

890

..

..

Kronobergs

16

..

..

400

..

..

Kalmar

111

6 480

1,8

11 090

71 900

1,8

Gotlands

104

5 140

2,4

6 680

34 300

2,4

Blekinge

42

6 830

5,1

1 920

13 100

5,1

Skåne

507

7 670

0,8

81 570

625 500

0,8

Hallands

73

6 050

3,6

5 780

35 000

3,6

Västra Götalands

326

5 540

1,5

49 810

275 700

1,5

Värmlands

35

5 000

7,2

3 060

15 300

7,2

Örebro

98

6 190

1,7

11 140

69 000

1,7

Västmanlands

122

6 020

2,0

15 650

94 200

2,0

Dalarnas

41

4 390

3,8

2 030

8 900

4,0

Gävleborgs

13

..

..

830

..

..

Västernorrlands

3

..

..

40

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

430

7 670

0,9

68 650

526 400

0,9

Götalands mellanbygder

334

6 730

1,2

32 880

221 200

1,2

Götalands norra slättbygder

535

6 100

1,0

88 810

542 100

1,0

Svealands slättbygder

690

5 940

0,8

101 320

601 600

0,8

Götalands skogsbygder

154

5 650

2,6

12 020

67 900

2,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

87

5 130

2,4

7 210

37 000

2,4

Nedre Norrland

14

..

..

580

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2008

2 244

6 440

0,5

311 470

2 004 600

0,5

2007

2 223

6 460

0,4

322 990

2 087 800

0,4

2006

2 252

5 660

0,6

317 400

1 795 200

0,6

2005

2 214

6 630

0,6

295 090

1 957 000

0,6

2004

2 390

6 180

0,5

349 700

2 159 400

0,5

2003

2 424

5 560

0,7

363 910

2 025 400

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

6 100

 

329 820

2 005 000

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.