Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2008, hektar

21. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2008, hectares

 

Område

Antal företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall, hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

19

34 560

..

..

..

..

..

..

Uppsala

42

48 140

42 470

4,6

..

..

..

..

Södermanlands

23

44 140

31 560

16,6

..

..

..

..

Östergötlands

56

72 240

60 350

3,8

8 040

24,0

..

..

Jönköpings

38

65 640

61 870

1,8

3 630

30,8

..

..

Kronobergs

24

36 780

27 520

7,1

9 080

22,3

..

..

Kalmar

42

68 960

57 210

4,7

10 650

23,5

..

..

Gotlands

28

39 110

35 630

2,8

3 480

28,5

..

..

Blekinge

16

15 170

..

..

..

..

..

..

Skåne

101

110 220

76 490

6,3

36 660

16,6

..

..

Hallands

36

46 400

29 300

12,5

10 420

25,3

..

..

Västra Götalands

149

176 680

137 000

2,5

32 260

8,8

..

..

Värmlands

61

62 370

43 470

5,8

18 020

14,5

..

..

Örebro

34

34 010

20 140

10,6

7 820

22,9

..

..

Västmanlands

17

25 190

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

36

34 650

28 370

4,9

5 530

23,1

..

..

Gävleborgs

45

44 900

37 280

3,9

6 640

20,4

..

..

Västernorrlands

31

41 240

37 030

3,4

3 460

34,4

..

..

Jämtlands

35

35 810

29 980

5,2

4 370

29,1

..

..

Västerbottens

37

51 330

41 850

4,1

6 620

20,7

..

..

Norrbottens

19

26 750

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

55

52 860

28 530

15,4

11 900

28,2

12 430

33,5

Götalands mellanbygder

102

123 760

101 550

3,1

20 160

14,0

..

..

Götalands n:a slättbygder

102

110 680

88 460

2,4

18 960

10,4

..

..

Svealands slättbygder

137

192 980

136 920

6,0

34 990

16,8

21 080

34,8

Götalands skogsbygder

211

319 530

264 100

2,0

48 440

10,4

..

..

Mell Sveriges skogsbygd

95

110 560

78 120

5,3

26 610

15,8

5 820

32,2

Nedre Norrland

115

119 320

102 160

2,4

14 600

15,2

..

..

Övre Norrland

71

84 620

69 920

4,2

8 540

22,4

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

888

1 114 290

870 740

1,5

183 380

5,8

60 130

16,9

2007

912

1 081 080

831 390

1,2

190 400

3,9

59 380

12,9

2006

918

1 055 060

816 400

1,1

206 270

3,9

32 390

14,9

2005

920

1 027 290

803 920

1,1

192 670

4,1

30 710

14,3

2004

902

934 770

754 870

0,9

166 330

4,2

13 570

15,6

2003

861

933 280

764 360

1,0

159 590

5,3

9 330

21,2


 

Anm. Vattenhalt 16,5 procent.

Arealerna har beräknats genom att i vallundersökningen skatta andelen slåttervall respektive betesvall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala vallarealen enligt Jordbruksverkets slutliga grödarealer enligt JO 10 SM0901.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).