Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2008, procent

22. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2008, per cent

 

Område

Antal företag 1)

Andel slåtter­vall av total vallareal, procent

Andel betes­vall av total vallareal, procent

Andel ej utn. vall av total vallareal, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

19

..

..

..

Uppsala

42

88,2

..

..

Södermanlands

23

71,5

..

..

Östergötlands

56

83,5

11,1

..

Jönköpings

38

94,2

5,5

..

Kronobergs

24

74,8

24,7

..

Kalmar

42

83,0

15,4

..

Gotlands

28

91,1

8,9

..

Blekinge

16

..

..

..

Skåne

101

69,4

24,2

..

Hallands

36

63,1

22,5

..

Västra Götalands

149

77,5

18,3

..

Värmlands

61

69,7

28,9

..

Örebro

34

59,2

23,0

..

Västmanlands

17

..

..

..

Dalarnas

36

81,9

16,0

..

Gävleborgs

45

83,0

14,8

..

Västernorrlands

31

89,8

8,4

..

Jämtlands

35

83,7

12,2

..

Västerbottens

37

81,5

12,9

..

Norrbottens

19

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

55

54,0

22,5

23,5

Götalands mellanbygder

102

82,1

16,3

..

Götalands norra slättbygder

102

79,9

17,1

..

Svealands slättbygder

137

71,0

18,1

10,9

Götalands skogsbygder

211

82,7

15,2

..

Mell Sveriges skogsbygder

95

70,7

24,1

5,3

Nedre Norrland

115

85,6

12,2

..

Övre Norrland

71

82,6

10,1

..

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2008

888

78,1

16,5

5,4

2007

912

76,9

17,6

5,5

2006

918

77,4

19,6

3,1

2005

920

78,3

18,8

3,0

2004

902

80,8

17,8

1,5

2003

861

81,9

17,1

1,0


 

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).