Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Potatis. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2008

27. Potatoes. Area not harvested. Hectares and per cent of the cultivated area in 2008

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

-

-

Uppsala

..

..

 

..

..

Södermanlands

..

..

 

-

-

Östergötlands

20

1,4

 

..

..

Jönköpings

..

..

 

-

-

Kronobergs

..

..

 

..

..

Kalmar

0

0,1

 

0

0,0

Gotlands

20

1,8

 

-

-

Blekinge

..

..

 

0

0,2

Skåne

30

0,5

 

10

0,2

Hallands

20

1,1

 

..

..

Västra Götalands

30

1,0

 

..

..

Värmlands

20

4,8

 

..

..

Örebro

50

9,0

 

..

..

Västmanlands

..

..

 

-

-

Dalarnas

10

0,7

 

..

..

Gävleborgs

10

4,2

 

-

-

Västernorrlands

..

..

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

..

..

Västerbottens

10

1,4

 

..

..

Norrbottens

10

1,4

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

50

0,8

 

..

..

Götalands mellanbygder

30

0,6

 

0

0,1

Götalands norra slättbygder

50

1,1

 

..

..

Svealands slättbygder

140

9,9

 

..

..

Götalands skogsbygder

10

0,9

 

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

30

3,1

 

..

..

Nedre Norrland

20

1,5

 

..

..

Övre Norrland

10

1,4

 

..

..

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2008

320

1,6

 

10

0,2

2007

960

4,7

 

890

11,0

2006

280

1,4

 

170

2,2

2005

260

1,2

 

0

0,0

2004

540

2,3

 

60

0,7

2003

330

1,5

 

20

0,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).