Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

2. Spring wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2008

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

25

3 330

5,7

1 000

3 300

5,7

Uppsala

87

3 990

2,9

6 260

25 000

2,9

Södermanlands

49

3 900

2,6

2 830

11 000

2,7

Östergötlands

64

3 910

3,0

4 010

15 700

3,1

Jönköpings

7

..

..

270

..

..

Kronobergs

20

4 370

2,9

480

2 100

4,2

Kalmar

24

4 240

3,7

1 000

4 300

8,2

Gotlands

49

4 250

5,6

2 080

8 800

5,7

Blekinge

18

..

..

1 210

..

..

Skåne

123

4 770

2,5

6 720

32 000

2,5

Hallands

51

4 500

3,8

3 400

15 300

3,9

Västra Götalands

103

3 170

4,3

7 330

23 200

4,4

Värmlands

19

..

..

710

..

..

Örebro

55

4 680

3,5

5 410

25 300

3,5

Västmanlands

81

3 760

3,1

5 730

17 800

3,1

Dalarnas

30

2 560

8,6

880

2 200

9,3

Gävleborgs

20

3 560

6,3

700

2 500

8,0

Västernorrlands

-

-

-

30

..

..

Jämtlands

1

..

..

20

..

..

Västerbottens

1

..

..

0

..

..

Norrbottens

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

139

4 760

2,0

7 460

35 500

2,0

Götalands mellanbygder

105

4 640

3,5

5 520

25 600

3,6

Götalands norra slättbygder

128

3 460

3,5

8 760

30 300

3,5

Svealands slättbygder

301

4 020

1,6

19 860

79 800

1,7

Götalands skogsbygder

77

3 720

3,2

4 420

16 400

3,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

58

3 250

5,0

2 370

7 700

5,2

Nedre Norrland

18

..

..

650

..

..

Övre Norrland

2

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2008

828

4 030

1,1

49 070

197 600

1,2

2007

672

4 470

1,3

37 530

167 900

1,5

2006

754

4 030

0,9

42 750

172 200

1,0

2005

1 054

4 910

0,8

59 030

289 800

0,9

2004

960

4 740

0,9

53 400

252 900

0,9

2003

897

4 900

0,6

47 080

230 800

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

4 610

 

47 960

222 700

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.