Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

31. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2008

31. Cereals, peas and dried pulses. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2008

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

149

134

6

9

Uppsala

270

256

8

6

Södermanlands

225

215

4

6

Östergötlands

376

365

6

5

Jönköpings

112

107

3

2

Kronobergs

88

85

2

1

Kalmar

209

202

2

5

Gotlands

177

169

4

4

Blekinge

85

77

7

1

Skåne

681

654

16

11

Hallands

195

189

3

3

Västra Götalands

649

616

23

10

Värmlands

156

152

0

4

Örebro

189

173

7

9

Västmanlands

195

185

5

5

Dalarnas

96

93

2

1

Gävleborgs

123

120

0

3

Västernorrlands

90

87

1

2

Jämtlands

111

107

2

2

Västerbottens

110

105

2

3

Norrbottens

91

90

1

0

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

589

561

16

12

Götalands mellanbygder

555

534

12

9

Götalands norra slättbygder

796

764

24

8

Svealands slättbygder

1 069

1 003

29

37

Götalands skogsbygder

573

550

12

11

Mell Sveriges skogsbygder

283

271

5

7

Nedre Norrland

304

296

3

5

Övre Norrland

208

202

3

3

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2008

4 377

4 181

104

92

2007

4 377

4 134

144

99

2006

4 360

4 175

126

59

2005

4 350

4 160

126

64

2004

4 356

4 115

127

114

2003

4 350

4 119

141

90


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.