Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

32. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2008

32. Potatoes. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2008

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

 

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

2

1

 

0

0

0

Uppsala

22

20

2

 

0

0

0

Södermanlands

6

6

0

 

0

0

0

Östergötlands

97

86

11

 

1

1

0

Jönköpings

21

19

2

 

0

0

0

Kronobergs

11

10

1

 

2

2

0

Kalmar

26

26

0

 

25

25

0

Gotlands

56

53

3

 

0

0

0

Blekinge

23

20

3

 

39

36

3

Skåne

300

273

27

 

100

89

11

Hallands

97

90

7

 

0

0

0

Västra Götalands

142

122

20

 

9

7

2

Värmlands

39

38

1

 

0

0

0

Örebro

46

45

1

 

0

0

0

Västmanlands

5

5

0

 

0

0

0

Dalarnas

64

60

4

 

0

0

0

Gävleborgs

38

38

0

 

0

0

0

Västernorrlands

25

23

2

 

0

0

0

Jämtlands

19

17

2

 

0

0

0

Västerbottens

41

38

3

 

1

1

0

Norrbottens

39

35

4

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

250

231

19

 

21

18

3

Götalands mellanbygder

218

199

19

 

126

115

11

Götalands norra slättbygder

205

180

25

 

10

8

2

Svealands slättbygder

103

98

5

 

0

0

0

Götalands skogsbygder

93

84

9

 

19

19

0

Mell Sveriges skogsbygder

73

68

5

 

0

0

0

Nedre Norrland

97

92

5

 

0

0

0

Övre Norrland

81

74

7

 

1

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

2008

1 120

1 026

94

 

177

161

16

2007

1 118

1 047

71

 

185

175

10

2006

1 177

1 095

82

 

174

167

7

2005

1 240

1 164

76

 

186

172

14

2004

1 300

1 220

80

 

190

183

7

2003

1 238

1 152

86

 

190

185

5


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.