Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

33. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2008

33. Temporary grasses and grazings. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2008

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

21

21

0

Uppsala

51

43

8

Södermanlands

28

21

7

Östergötlands

63

54

9

Jönköpings

43

37

6

Kronobergs

32

27

5

Kalmar

46

40

6

Gotlands

30

28

2

Blekinge

18

16

2

Skåne

111

103

8

Hallands

41

37

4

Västra Götalands

159

145

14

Värmlands

70

59

11

Örebro

35

33

2

Västmanlands

22

17

5

Dalarnas

39

35

4

Gävleborgs

47

42

5

Västernorrlands

34

32

2

Jämtlands

44

39

5

Västerbottens

44

34

10

Norrbottens

22

19

3

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

60

57

3

Götalands mellanbygder

115

102

13

Götalands norra slättbygder

109

98

11

Svealands slättbygder

161

137

24

Götalands skogsbygder

237

211

26

Mell Sveriges skogsbygder

105

94

11

Nedre Norrland

127

113

14

Övre Norrland

86

70

16

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

2008

1 000

882

118

2007

1 000

849

151

2006

1 000

862

138

2005

1 000

877

123

2004

1 000

864

136

2003

1 000

892

108


1) I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.