Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

3. Winter rye. Yield per hectare, crop area and total production in 2008

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

500

..

..

Uppsala

45

5 630

2,9

1 990

11 200

2,9

Södermanlands

32

5 400

5,2

1 260

6 800

5,2

Östergötlands

52

6 420

2,1

3 220

20 700

2,1

Jönköpings

1

..

..

10

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

23

4 130

15,0

760

3 100

15,1

Gotlands

25

4 090

9,5

790

3 200

9,5

Blekinge

4

..

..

160

..

..

Skåne

175

7 130

1,3

12 560

89 500

1,3

Hallands

7

..

..

250

..

..

Västra Götalands

63

5 010

4,2

3 340

16 700

4,2

Värmlands

10

..

..

370

..

..

Örebro

27

5 590

4,8

1 490

8 300

4,8

Västmanlands

13

..

..

360

..

..

Dalarnas

14

..

..

360

..

..

Gävleborgs

2

..

..

60

..

..

Västernorrlands

1

..

..

10

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

109

7 090

1,6

5 780

41 000

1,6

Götalands mellanbygder

111

6 580

2,6

8 040

52 900

2,6

Götalands norra slättbygder

108

5 720

2,6

5 930

33 900

2,6

Svealands slättbygder

133

5 540

1,9

5 600

31 000

1,9

Götalands skogsbygder

20

3 500

16,0

1 160

4 100

16,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

25

4 750

6,3

920

4 300

6,3

Nedre Norrland

6

..

..

90

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2008

512

6 140

1,2

27 510

168 800

1,2

2007

425

5 580

1,2

24 660

137 600

1,2

2006

439

4 990

1,5

23 140

115 400

1,7

2005

463

5 270

1,5

21 300

112 300

1,6

2004

549

5 510

1,1

24 220

133 400

1,2

2003

610

4 860

1,2

24 030

116 700

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

5 240

 

23 470

123 100

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.