Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

5. Spring barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2008

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

84

3 860

3,5

10 040

38 800

3,5

Uppsala

209

4 470

2,3

37 940

169 500

2,3

Södermanlands

130

4 120

2,5

14 190

58 400

2,6

Östergötlands

226

4 340

2,6

21 750

94 400

2,8

Jönköpings

58

3 460

3,7

5 450

18 800

8,9

Kronobergs

44

3 380

5,5

2 340

7 900

9,6

Kalmar

150

3 380

3,2

11 690

39 600

4,9

Gotlands

154

3 710

2,2

15 740

58 400

3,0

Blekinge

67

4 000

5,1

4 760

19 100

5,1

Skåne

579

4 650

1,1

103 760

482 300

1,1

Hallands

155

4 330

2,1

24 010

104 000

2,2

Västra Götalands

333

4 120

1,5

47 900

197 400

1,7

Värmlands

97

3 460

3,9

10 540

36 400

4,0

Örebro

129

4 350

2,2

17 300

75 200

2,2

Västmanlands

136

4 650

1,4

20 910

97 200

1,4

Dalarnas

65

3 270

4,1

11 230

36 700

4,1

Gävleborgs

83

3 050

4,6

11 300

34 500

4,6

Västernorrlands

45

2 780

3,8

3 640

10 100

4,2

Jämtlands

39

2 790

3,3

2 070

5 800

4,3

Västerbottens

47

2 470

4,9

8 820

21 700

5,8

Norrbottens

53

2 580

4,7

3 850

9 900

5,2

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

503

4 800

1,0

89 200

427 700

1,0

Götalands mellanbygder

472

3 970

1,6

54 630

217 000

1,9

Götalands norra slättbygder

463

4 310

1,3

55 730

240 300

1,3

Svealands slättbygder

726

4 340

1,2

104 180

451 700

1,2

Götalands skogsbygder

302

3 610

2,1

34 660

125 100

2,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

158

3 240

3,3

21 450

69 400

3,3

Nedre Norrland

158

3 010

3,6

16 320

49 100

3,7

Övre Norrland

101

2 500

3,7

12 750

31 900

4,3

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2008

2 883

4 150

0,6

389 010

1 613 200

0,6

2007

2 549

4 460

0,6

312 650

1 395 000

0,7

2006

2 638

3 600

0,7

301 270

1 083 700

0,8

2005

2 814

4 260

0,9

366 220

1 561 900

0,9

2004

2 807

4 300

0,7

386 430

1 662 400

0,8

2003

2 747

4 190

0,8

357 770

1 499 700

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

4 160

 

344 870

1 440 500

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.