Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

6. Oats. Yield per hectare, crop area and total production in 2008

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

72

3 140

4,1

5 270

16 600

4,2

Uppsala

120

3 790

3,7

10 610

40 200

3,7

Södermanlands

137

3 650

4,1

11 470

41 900

4,2

Östergötlands

159

3 540

4,6

11 400

40 400

4,7

Jönköpings

58

3 500

3,7

6 640

23 300

5,4

Kronobergs

48

3 800

4,8

4 040

15 400

5,1

Kalmar

72

3 160

7,1

4 160

13 100

8,5

Gotlands

59

3 370

5,5

1 870

6 300

6,0

Blekinge

29

2 750

13,1

1 040

2 900

13,2

Skåne

201

4 040

2,8

12 450

50 300

3,3

Hallands

124

4 350

2,9

10 690

46 500

3,2

Västra Götalands

486

3 670

1,9

85 930

315 500

1,9

Värmlands

111

3 270

5,6

14 340

46 900

5,6

Örebro

127

4 340

2,1

16 640

72 200

2,1

Västmanlands

141

3 930

3,8

16 130

63 300

4,0

Dalarnas

63

2 920

8,4

3 890

11 400

8,4

Gävleborgs

55

2 760

8,2

3 820

10 500

9,1

Västernorrlands

9

..

..

450

..

..

Jämtlands

6

..

..

110

..

..

Västerbottens

22

2 640

8,3

1 050

2 800

23,2

Norrbottens

19

..

..

550

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

213

4 390

2,2

14 530

63 800

2,5

Götalands mellanbygder

167

3 560

3,8

7 140

25 400

4,2

Götalands norra slättbygder

507

3 860

1,7

72 130

278 600

1,7

Svealands slättbygder

641

3 870

1,6

66 080

255 600

1,7

Götalands skogsbygder

316

3 260

3,2

39 890

130 100

3,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

174

3 020

5,3

17 790

53 700

5,4

Nedre Norrland

59

2 680

6,7

3 400

9 100

8,0

Övre Norrland

41

2 580

6,4

1 600

4 100

15,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2008

2 118

3 680

1,0

222 530

820 000

1,1

2007

2 053

4 370

0,9

203 470

889 800

1,0

2006

2 113

3 170

1,2

196 720

624 400

1,3

2005

2 049

3 870

1,4

192 740

746 300

1,5

2004

2 075

4 120

1,4

224 870

925 300

1,5

2003

2 372

3 960

1,2

274 880

1 089 500

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

3 900

 

218 540

855 100

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.