Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2008

JO 16 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2008

7. Triticale. Yield per hectare, crop area and total production in 2008

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

22

5 840

5,8

1 170

6 900

5,8

Uppsala

22

5 330

7,0

950

5 100

7,2

Södermanlands

54

5 530

4,6

3 040

16 800

4,6

Östergötlands

147

6 040

2,1

8 120

49 000

2,1

Jönköpings

26

4 390

6,0

1 080

4 800

6,2

Kronobergs

26

5 060

4,1

590

3 000

4,1

Kalmar

98

5 160

2,3

4 570

23 600

3,1

Gotlands

94

5 290

2,9

4 540

24 000

2,9

Blekinge

29

5 530

6,5

880

4 900

6,5

Skåne

88

6 350

2,8

4 630

29 400

2,8

Hallands

65

5 720

2,8

3 270

18 400

2,9

Västra Götalands

157

5 350

2,3

10 600

56 700

2,4

Värmlands

45

5 540

3,0

2 330

12 900

3,1

Örebro

38

6 270

3,0

1 690

10 600

3,0

Västmanlands

16

..

..

880

..

..

Dalarnas

6

..

..

200

..

..

Gävleborgs

2

..

..

60

..

..

Västernorrlands

6

..

..

250

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

94

5 940

2,2

4 390

26 100

2,3

Götalands mellanbygder

223

5 570

2,1

10 580

58 900

2,1

Götalands norra slättbygder

243

5 830

1,7

14 390

83 900

1,8

Svealands slättbygder

176

5 770

2,1

9 240

53 300

2,1

Götalands skogsbygder

145

5 030

2,6

7 300

36 700

3,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

50

5 000

3,7

2 620

13 100

3,7

Nedre Norrland

10

..

..

320

..

..

Övre Norrland

1

..

..

20

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2008

942

5 600

0,9

48 900

274 100

0,9

2007

963

5 160

0,9

53 550

276 100

0,9

2006

1 002

4 670

0,9

54 800

255 900

1,0

2005

951

5 420

0,8

50 120

271 500

0,8

2004

973

5 200

0,8

51 920

270 200

0,9

2003

930

4 580

0,9

44 350

202 700

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

5 010

 

50 950

255 300

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 28.

3) Tidigare redovisade uppgifter för 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.