Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Vårkorn. Skörd 2008. Konventionell odling

5b. Spring barley. Harvest in 2008. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

79

3 870

3,5

9 790

Uppsala

199

4 500

2,3

36 940

Södermanlands

121

4 160

2,6

13 480

Östergötlands

219

4 470

2,2

21 070

Jönköpings

50

3 480

4,2

4 620

Kronobergs

40

3 570

4,8

2 240

Kalmar

143

3 410

3,3

11 070

Gotlands

143

3 860

1,8

14 710

Blekinge

64

3 980

5,3

4 560

Skåne

569

4 670

1,1

102 270

Hallands

152

4 340

2,1

23 630

Västra Götalands

309

4 170

1,5

45 870

Värmlands

87

3 510

4,1

9 900

Örebro

127

4 360

2,2

17 040

Västmanlands

129

4 690

1,4

20 420

Dalarnas

54

3 400

3,9

10 080

Gävleborgs

66

3 200

4,6

9 620

Västernorrlands

36

2 800

4,3

2 840

Jämtlands

22

2 730

5,8

1 180

Västerbottens

38

2 510

5,3

7 930

Norrbottens

45

2 580

5,4

3 320

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

498

4 820

1,0

88 410

Götalands mellanbygder

451

4 020

1,6

52 610

Götalands norra slättbygder

445

4 350

1,3

54 170

Svealands slättbygder

690

4 370

1,3

101 240

Götalands skogsbygder

272

3 680

2,1

31 890

Mellersta Sveriges skogsb

133

3 390

2,8

19 520

Nedre Norrland

120

3 110

3,9

13 120

Övre Norrland

83

2 540

4,0

11 310

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2008

2 692

4 220

0,6

372 400

2007

2 394

4 540

0,6

298 240

2006

2 458

3 680

0,7

287 020

2005

2 733

4 380

0,9

344 780

2004

2 607

4 400

0,8

364 240

2003

2 541

4 270

0,9

337 600

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

4 250

 

326 380


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.