Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Rågvete. Skörd 2008. Ekologisk odling

7a. Triticale. Harvest in 2008. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

100

9,0

..

..

..

Uppsala

16

..

..

140

15,1

..

..

..

Södermanlands

26

3 680

3,5

330

10,8

1 200

3,5

65

Östergötlands

40

3 910

1,7

810

10,0

3 200

1,7

62

Jönköpings

16

..

..

300

27,8

..

..

..

Kronobergs

5

..

..

40

6,6

..

..

..

Kalmar

21

3 380

3,5

240

5,1

800

3,5

64

Gotlands

15

..

..

160

3,6

..

..

..

Blekinge

4

..

..

30

3,8

..

..

..

Skåne

17

..

..

300

6,5

..

..

..

Hallands

6

..

..

60

1,8

..

..

..

Västra Götalands

31

3 750

3,9

1 160

11,0

4 400

5,8

68

Värmlands

8

..

..

160

7,1

..

..

..

Örebro

4

..

..

40

2,6

..

..

..

Västmanlands

1

..

..

20

1,6

..

..

..

Dalarnas

4

..

..

20

7,7

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

0

5,1

..

..

..

Västernorrlands

1

..

..

20

7,0

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

0

23,0

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

12

..

..

220

5,0

..

..

..

Götalands mellanbygder

42

3 740

2,9

460

4,3

1 700

3,0

66

Götalands norra slättbygder

52

3 910

2,7

1 450

10,1

5 700

4,3

65

Svealands slättbygder

60

3 920

1,8

760

8,2

3 000

2,0

67

Götalands skogsbygder

45

3 500

1,9

900

12,4

3 200

2,1

67

Mellersta Sveriges skogsb

10

..

..

140

5,3

..

..

..

Nedre Norrland

2

..

..

20

5,9

..

..

..

Övre Norrland

1

..

..

0

12,1

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

224

3 790

1,2

3 950

8,1

15 000

1,8

66

2007

221

3 520

1,2

4 310

8,1

15 200

1,4

66

2006

208

2 980

2,2

4 240

7,7

12 600

2,9

62

2005

194

3 750

1,8

4 120

8,2

15 400

2,2

67

2004

228

3 670

1,7

4 880

9,4

17 900

1,7

69

2003

186

3 090

1,2

4 120

9,3

12 800

1,2

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

3 400

 

4 330

 

14 800

 

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0901. Areal skördad som grönfoder ingår ej.

4) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.