Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Rågvete. Skörd 2008. Konventionell odling

7b. Triticale. Harvest in 2008. Non-organic farming

 

Område

Antal undersök-ta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

18

..

..

1 070

Uppsala

18

..

..

790

Södermanlands

46

5 620

5,0

2 710

Östergötlands

132

6 330

2,1

7 290

Jönköpings

20

4 490

7,2

780

Kronobergs

24

5 100

4,2

550

Kalmar

93

5 240

2,2

4 330

Gotlands

90

5 360

2,8

4 370

Blekinge

27

5 600

6,5

850

Skåne

81

6 450

2,9

4 330

Hallands

64

5 740

2,8

3 200

Västra Götalands

136

5 490

2,4

9 360

Värmlands

41

5 680

2,9

2 160

Örebro

37

6 300

3,1

1 640

Västmanlands

15

..

..

870

Dalarnas

5

..

..

190

Gävleborgs

2

..

..

60

Västernorrlands

5

..

..

230

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

10

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

90

5 990

2,3

4 170

Götalands mellanbygder

210

5 650

2,1

10 120

Götalands norra slättbygder

217

6 010

1,8

12 840

Svealands slättbygder

155

5 890

2,2

8 470

Götalands skogsbygder

126

5 230

2,7

6 390

Mellersta Sveriges skogsb

48

5 060

3,7

2 490

Nedre Norrland

8

..

..

300

Övre Norrland

1

..

..

20

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2008

855

5 740

0,9

44 810

2007

874

5 300

0,8

49 170

2006

911

4 810

0,9

50 400

2005

918

5 610

0,9

45 850

2004

884

5 350

0,8

47 010

2003

828

4 720

0,9

40 330

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

5 160

 

46 550


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.