Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10a. Ärter. Skörd 2008. Ekologisk odling

10a. Peas. Harvest in 2008. Organic farming

 

Område

Antal undersökta

företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Andel av total grödareal 3)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Ekol/konv hektarskörd, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

120

23,4

..

..

..

Uppsala

24

2 130

3,1

330

21,8

700

3,1

88

Södermanlands

17

..

..

290

34,3

..

..

..

Östergötlands

10

..

..

140

7,2

..

..

..

Jönköpings

2

..

..

20

51,2

..

..

..

Kronobergs

-

-

-

0

7,6

..

..

..

Kalmar

7

..

..

60

6,2

..

..

..

Gotlands

12

..

..

90

13,4

..

..

..

Blekinge

1

..

..

10

35,1

..

..

..

Skåne

8

..

..

80

15,0

..

..

..

Hallands

1

..

..

10

4,9

..

..

..

Västra Götalands

34

2 260

5,1

740

39,3

1 700

5,1

71

Värmlands

10

..

..

140

60,0

..

..

..

Örebro

6

..

..

60

10,9

..

..

..

Västmanlands

23

1 740

2,8

280

44,9

500

2,8

..

Dalarnas

11

..

..

140

71,5

..

..

..

Gävleborgs

2

..

..

20

38,8

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

37,8

..

..

..

Jämtlands

1

..

..

0

23,3

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4

..

..

40

10,4

..

..

..

Götalands mellanbygder

22

1 790

4,7

170

9,7

300

4,7

54

Götalands norra slättbygder

37

2 160

4,2

690

20,3

1 500

4,2

64

Svealands slättbygder

83

1 800

2,5

1 130

27,4

2 000

2,5

78

Götalands skogsbygder

11

..

..

230

48,0

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb

16

..

..

240

49,6

..

..

..

Nedre Norrland

2

..

..

10

26,8

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

175

1 920

2,7

2 520

23,5

4 800

2,7

65

2007

207

1 690

8,7

3 020

22,6

5 100

10,8

54

2006

273

2 100

3,6

4 020

20,8

8 400

3,8

76

2005

297

2 120

4,5

5 400

22,4

11 400

4,5

75

2004

323

2 360

1,9

5 930

22,3

14 000

2,0

67

2003

271

2 220

1,8

5 720

23,7

12 700

2,1

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

2 100

 

4 820

 

10 300

 

 


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Uppgifterna avser arealer med miljöersättning för ekologiska produktionsformer. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 23.

3) Total grödareal har redovisats i Statistiskt meddelande JO 16 SM 0901. Areal skördad som grönfoder ingår ej.