Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Höstvete. Skörd 2008. Konventionell odling

1b. Winter wheat. Harvest in 2008. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

94

5 360

1,6

13 720

Uppsala

181

6 200

1,2

30 060

Södermanlands

133

6 300

1,2

24 920

Östergötlands

274

6 710

0,9

45 240

Jönköpings

14

..

..

830

Kronobergs

15

..

..

380

Kalmar

107

6 560

1,6

10 830

Gotlands

98

5 320

2,0

6 320

Blekinge

40

6 980

4,9

1 880

Skåne

506

7 670

0,8

81 370

Hallands

72

6 090

3,6

5 560

Västra Götalands

290

5 700

1,4

47 040

Värmlands

33

5 060

7,3

2 730

Örebro

93

6 240

1,7

10 920

Västmanlands

110

6 220

1,8

14 200

Dalarnas

33

4 480

4,0

1 840

Gävleborgs

11

..

..

740

Västernorrlands

3

..

..

40

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

430

7 670

0,9

68 340

Götalands mellanbygder

324

6 800

1,2

32 240

Götalands norra slättbygder

497

6 220

0,9

84 630

Svealands slättbygder

628

6 080

0,7

94 800

Götalands skogsbygder

141

5 820

2,5

11 250

Mellersta Sveriges skogsb

75

5 250

2,6

6 820

Nedre Norrland

12

..

..

540

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

2008

2 107

6 550

0,5

298 630

2007

2 098

6 580

0,4

310 240

2006

2 132

5 740

0,6

304 890

2005

2 191

6 720

0,6

282 500

2004

2 232

6 280

0,5

335 540

2003

2 269

5 670

0,7

350 620

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

6 200

 

316 760


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.

3) Tidigare redovisade uppgifter för år 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.