Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12b. Höstraps. Skörd 2008. Konventionell odling

12b. Winter rape. Harvest in 2008. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

22

2 590

7,7

1 020

Uppsala

39

1 840

8,1

1 610

Södermanlands

42

2 720

2,8

1 510

Östergötlands

166

3 070

1,6

9 490

Jönköpings

5

..

..

120

Kronobergs

5

..

..

60

Kalmar

65

3 330

2,1

2 780

Gotlands

85

2 830

2,0

3 280

Blekinge

21

3 130

3,9

480

Skåne

379

3 910

0,8

27 470

Hallands

45

2 930

4,4

1 490

Västra Götalands

181

2 890

1,9

9 310

Värmlands

6

..

..

200

Örebro

20

3 350

2,2

730

Västmanlands

10

..

..

230

Dalarnas

1

..

..

..

Gävleborgs

1

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

316

3 920

0,9

21 310

Götalands mellanbygder

242

3 400

1,2

13 200

Götalands norra slättbygder

320

2 990

1,3

17 790

Svealands slättbygder

139

2 540

2,8

5 300

Götalands skogsbygder

63

3 020

3,7

1 650

Mellersta Sveriges skogsb

13

..

..

570

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2008

1 093

3 380

0,7

59 820

2007

966

3 090

0,7

48 330

2006

878

3 250

0,6

45 190

2005

780

3 270

0,8

33 300

2004

783

3 490

0,7

36 250

2003

543

2 880

0,8

22 590

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

3 200

 

37 130


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.