Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13b. Vårraps. Skörd 2008. Konventionell odling

13b. Spring rape. Harvest in 2008. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

51

1 660

3,9

2 230

Uppsala

94

2 040

2,7

4 030

Södermanlands

63

1 870

2,4

2 910

Östergötlands

79

2 120

3,1

3 310

Jönköpings

4

..

..

60

Kronobergs

5

..

..

60

Kalmar

8

..

..

260

Gotlands

30

1 820

4,9

870

Blekinge

8

..

..

180

Skåne

25

2 260

3,8

1 000

Hallands

16

..

..

490

Västra Götalands

96

2 100

1,6

3 990

Värmlands

15

..

..

490

Örebro

51

2 110

3,5

2 050

Västmanlands

56

1 960

1,7

1 980

Dalarnas

5

..

..

100

Gävleborgs

4

..

..

70

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

0

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

24

2 020

5,2

860

Götalands mellanbygder

44

1 920

5,2

1 290

Götalands norra slättbygder

143

2 100

1,4

5 990

Svealands slättbygder

322

1 940

1,2

13 360

Götalands skogsbygder

50

2 070

2,8

1 570

Mellersta Sveriges skogsb

27

2 100

9,3

1 000

Nedre Norrland

-

-

-

10

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2008

610

2 000

1,0

24 080

2007

723

1 920

0,8

32 640

2006

752

1 720

0,9

34 540

2005

909

1 890

1,0

37 770

2004

800

2 260

0,6

36 200

2003

716

1 920

0,8

26 260

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

1 940

 

33 480


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.