Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2008

JO 16 SM 0902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14b. Höstrybs. Skörd 2008. Konventionell odling

14b. Winter turnip rape. Harvest in 2008. Non-organic farming

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Län

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

110

Uppsala

13

..

..

240

Södermanlands

4

..

..

120

Östergötlands

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

-

Gotlands

-

-

-

30

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

1

..

..

10

Hallands

-

-

-

-

Västra Götalands

2

..

..

40

Värmlands

-

-

-

10

Örebro

2

..

..

..

Västmanlands

1

..

..

20

Dalarnas

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

..

Götalands mellanbygder

-

-

-

40

Götalands norra slättbygder

2

..

..

40

Svealands slättbygder

23

1 800

7,6

510

Götalands skogsbygder

-

-

-

-

Mellersta Sveriges skogsb

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

2008

26

1 930

6,3

600

2007

28

1 850

7,3

840

2006

24

1 820

4,0

830

2005

52

1 940

3,9

1 130

2004

33

2 290

2,3

1 070

2003

26

1 560

5,3

740

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

1 890

 

920


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i skördeberäkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.